Alkoholizm wysokofunkcjonujący – lekarze też bywają uzależnieni

Medycyna stylu życia News
2022-04-12

Alkoholików powszechnie kojarzy się z tym, że zaniedbują oni swoje obowiązki zawodowe czy higienę osobistą. W praktyce jednak zdecydowanie nie zawsze tak jest i część osób uzależnionych od alkoholu piastuje ważne stanowiska bądź wykonuje zawody związane z dużą odpowiedzialnością. Z takową sytuacją można mieć do czynienia w przypadku tzw. wysokofunkcjonujących alkoholików.

Specjaliści zajmujący się uzależnieniami coraz częściej zwracają uwagę na to, że zmienia się wiele aspektów dotyczących tych problemów – pojawiają się nowe (takie jak np. różnorakie uzależnienia behawioralne), jak i zmieniają się zachowania osób uzależnionych od różnych substancji. W przeszłości alkoholików kojarzono z osobami bezdomnymi, całkowicie zaniedbanymi i bezrobotnymi. Obecnie jednak ze zwiększoną częstością obserwuje się, że uzależnione od alkoholu bywają takie osoby, których o to, że mogą nadużywać napojów wyskokowych, nikt by raczej nie podejrzewał.

Zdarza się, że osoba uzależniona od alkoholu wiedzie – przynajmniej pozornie – szczęśliwe życie zawodowe czy rodzinne. Takich alkoholików określa się mianem wysokofunkcjonujących i przez długi czas nawet ich najbliżsi mogą nie zauważać problemu – wydawać im się bowiem może, że kilka drinków czy lampek wina każdego wieczoru nie są czymś niepokojącym dopóty, dopóki bliski funkcjonuje teoretycznie bez zarzutu. Takie postrzeganie jest niestety bardzo złudne i może po krótkim czasie doprowadzić do naprawdę wielu trudności.

O tym, że ktoś miewa jednak problem dotyczący spożywania alkoholu, świadczyć może kilka aspektów. Wśród alarmujących zachowań wymienić należy m.in. spożywanie alkoholu w samotności, poszukiwanie wszelkich okazji do picia czy też zmiany zachowania po spożyciu napojów wyskokowych oraz unikanie rozmów dotyczących picia alkoholu.

Wtedy, gdy bliscy widzą, że ich krewny – lekarz, prawnik czy przedstawiciel innego jeszcze zawodu – spożywa alkohol wyjątkowo często, zdecydowanie warto się temu przyjrzeć bliżej. Wczesna interwencja jest ważna z tego powodu, że dzięki niej możliwe jest zapobiegnięcie odległym następstwom szkodliwego spożywania alkoholu.

Piśmiennictwo

Jończyk K. i in.: Obraz alkoholika wysoko funkcjonującego. „Psychiatria po Dyplomie” 2020. Materiał dostępny on-line: dostęp on-line: https://podyplomie.pl/medycyna/33864,obraz-alkoholika-wysoko-funkcjonujacego [06.04.2022].