Telerehabilitacja w ChZS

Medycyna sportowa News
2022-02-28

W rzeczywistości pandemicznej wiele narzędzi terapeutycznych nie może znaleźć zastosowania, stąd podejmowane są działania, które pozwolą na ich wykorzystanie choćby na odległość. Tak jest z telerehabilitacją.

Medycyna Sportowa maszeruje z duchem czasu, sięgając po możliwości, które daje permanentnie rozwijająca się technologia.
Telerehabilitacja jest skuteczną metodą w okresie leczenia zachowawczego i przedoperacyjnego w chorobach zwyrodnieniowych stawów. Pacjent w swoim domu za pośrednictwem internetu i systemów telekomunikacyjnych może kontaktować się ze specjalistą, są u niego dokonywane analizy postawy ciała, a także przeprowadzane ćwiczenia, słowem: wielodyscyplinarna forma uruchomienia zadań rehabilitacyjnych. Takie rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w tej grupie chorych, w której osoby nie mogą udać się do gabinetu czy oddziału. Ponadto pacjenci biorący udział w procesie terapeutycznym na odległość mają zazwyczaj dostęp do materiałów i wiedzy medycznej, logując się na odpowiednią platformę, przez cały czas. Mogą zaczerpnąć informacji bez ruszania się z miejsca zamieszkania. 

Z jednej strony nowinki natury technologicznej przychodzą w sukurs zarówno pacjentom, jak i lekarzom, odciążając tych drugich na gruncie obowiązków zawodowych. Z drugiej jednak stanowią kwestię aporetyczną choćby dla pacjentów w podeszłym wieku. Część z nich sygnalizuje problemy spowodowane nieumiejętnością obsługiwania czy to komputera, czy dedykowanych platform internetowych. W związku z tym te są ciągle usprawniane i dostosowywane pod użytkowników, stając się możliwie łatwe w obsłudze. Mimo tych trudności badania wykazały, że telerehabilitacja w przypadku chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych i biodrowych stanowi wartość dodaną i w niczym nie ustępuje tzw. rehabilitacji konwencjonalnej.

Piśmiennictwo

Glinkowski W.: Telerehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów. “Medycyna Sportowa” 2021, nr 37(4), s. 223-230.