Wzrok jest Dziełem Sztuki – Okiem Ekspertów

Materiały edukacyjne Wykład
2022-06-03

Tematyka konferencji

 • Dlaczego szybki efekt ma kluczowe znaczenie w długoterminowym leczeniu?
 • Kiedy powinniśmy uznać, że dotychczasowy lek nie działa w PL?
 • Jak cechy cząsteczki przekładają się na efekt kliniczny?
 • Leki anty-VEGF a właściwa identyfikacja działań niepożądanych
 • Jak optymalnie kwalifikować pacjentów do Programu Lekowego wAMD?
 • Overview on the clinical applications of OCTA


Prelegenci z Polski oraz Włoch opowiedzieli o sukcesie związanym z roczną, refundowaną, terapią brolucizumabem, a także podzielili się kolejnymi doświadczeniami wynikającymi z włączenia Beovu* do leczenia swoich pacjentów.

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 • Dr hab. n. med. prof. WIM Małgorzata Figurska
 • Dr hab. n. med. prof. UM Anna Matysik-Woźniak
 • Dr hab. n. med. Sławomir Teper
 • Dr Andrzej Dmitriew
 • PhD Luca Di Antonio

*Lek Beovu® jest w pełni refundowany (bezpłatny dla pacjentów) w ramach programu lekowego „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” (AMD) (ICD-10 H35.3) zgodnie z treścią aktualnego Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Materiał Programy Lekowe 11-2021).
Jeśli chcesz zapoznać się z materiałem edukacyjnym, zaloguj się.
Jeżeli nie posiadasz konta na platformie, zarejestruj się.