Kardiologia
30 września - 1 października 2022

XXIV Bałtyckie Dni Kardiologii

Konferencja online

XXIV Bałtyckie Dni Kardiologii

„Od czynników ryzyka do niewydolności serca”

30.09.2022–01.10.2022

Strona wydarzenia

 

Kierownik Naukowy Bałtyckich Dni Kardiologii & Konferencji Echo i Stres Echo „Od czynników ryzyka do niewydolności serca – standardy 2022”

 • prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak 

Program ramowy wydarzenia: 

 • Wytyczne kardiologiczne ESC na rok 2022 okiem echokardiografisty
 • Profilaktyka kardiologiczna. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym. Chory z cukrzycą
 • Pacjent z chorobą wieńcową (OZW i zespół przewlekły)
 • Pacjent z niewydolnością serca
 • Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK – choroby zastawkowe serca
  oraz algorytm postępowania diagnostycznego i interwencyjnego
 • Pacjent z migotaniem przedsionków
 • Sesja przy świecach – sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK, sesja przypadków
  klinicznych oraz „Horror ECHO” i największe pomyłki
 • Pacjent z nadciśnieniem płucnym. Pacjent z zatorowością płucną
 • Choroby rzadkie, ciąża, sport
 • VII Forum Kardioonkologii BDK 1.10.2022 pt.: „Pacjent przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym.
  Rola kardiologa i onkologa” – z uwzględnieniem profilaktyki oraz diagnostyki i leczenia chorób serca