Dopada Cię stres? Poruszaj się!

Medycyna stylu życia News
2022-03-11

Według badań opublikowanych jakiś czas temu w amerykańskim czasopiśmie „Neurobiology of Learning and Memory” aktywność fizyczna skutecznie hamuje działanie stresogenne na czynności związane z zapamiętywaniem.

Przeprowadzono badania na myszach, by sprawdzić, czy można w jakiś sposób ograniczyć
zgubne działanie stresu na pamięć. Pierwsza grupa gryzoni otrzymała dostęp do kołowrotka, z którego mogła korzystać przez cztery tygodnie. Zwierzęta poddane testom były niezwykle aktywne, przebiegając dziennie około pięciu kilometrów. Z kolei drugiej grupy nie dopuszczono do przyrządu i myszy pozostały mało aktywne fizycznie. W każdej z grup część osobników została wystawiona na stresujące sytuacje, które polegały między innymi na chodzeniu po wysoko zawieszonych platformach czy pływaniu w zimnej wodzie. Godzinę później sprawdzano, jak ma się u gryzoni poziom stresu do wzmocnienia synaptycznego (long-term potentiation, LTP), które z kolei wpływa pozytywnie na proces utrwalania starych i zapamiętywania nowych wiadomości w hipokampie. Okazało się, że te myszy, które wzięły udział w stresogennych próbach, ale przy tym regularnie biegały, cieszyły się prawie tak samo silnym wzmocnieniem synaptycznym co gryzonie niewykonujące ćwiczeń, ale i pozbawione stresogennych czynników.

Myszy, u których zaobserwowano zdecydowanie większą aktywność fizyczną, robiły mniej błędów w testach polegających na zapamiętywaniu drogi w labiryncie. Badania dodatkowo wykazały, że stres i ćwiczenia powodowały zmiany zachodzące w produkcji związków ważnych dla odpowiedniego funkcjonowania komórek nerwowych.

Naukowcy wskazali, że warunkami idealnymi dla uczenia się i zapamiętywania byłyby oczywiście takie okoliczności, w których nie jesteśmy wystawieni na stres, a przy tym regularnie trenujemy fizycznie. Choć człowiek nie jest często w stanie wyeliminować w swoim życiu presji i stresu, ma wpływ na to, z jaką częstotliwością będzie wykonywać ćwiczenia.

WHO w przypadku dorosłych zaleca tygodniowo minimum 150 minut umiarkowanego wysiłku tlenowego bądź 75 minut intensywnego. Przy czym wysiłek ten nie powinien trwać krócej niż 10 minut podczas jednej sesji treningowej. Badania ponadto pokazują, że u osób, które obserwują u siebie nasilony stres czy wmożony lęk, należy wykonywać ćwiczenia o charakterze tlenowym i umiarkowanej intensywności przez co najmniej 20 minut. Ich dobroczynny efekt utrzymuje się wtedy nawet przez 6 godzin.

Piśmiennictwo

Edwards J.G., Miller R.M., Trotter J. et al.: Running exercise mitigates the negative consequences of chronic stress on dorsal hippocampal long-term potentiation in male mice. „Neurobiology of Learning and Memory” 2019/03, vol. 149, pp. 28–38.

Medycyna stylu życia. Red. A. Mamcarz, D. Śliż. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa 2018.