Medycyna stylu życia: chwilowy trend czy konieczny kierunek?

Medycyna stylu życia News
2022-02-21

Co rusz zalewa nas wodospad informacji związanych z pojawieniem się nowej mody, czy to dotyczącej żywienia, czy aktywności fizycznej. Jak oddzielić te trendy, co do których należy się przekonać, od zupełnie nic niewnoszących do naszego żywota albo wręcz mu szkodzących? Pluralizm stanowisk, prezentowanych często przez osoby nieposiadające w danym temacie odpowiedniego wykształcenia, jest największym przeciwnikiem komunikatów zawierających merytoryczne podstawy. Eksperckość to tak naprawdę jedyny czynnik, który powinien różnicować te dwa byty. Przeciętny pacjent zazwyczaj nie potrafi jednak (albo nie chce) udźwignąć brzemienia faktów i woli słuchać pseudofachowców. Jak zatem odbudować zaufanie na linii leczący – leczony?

Gdyby m
edycyna stylu życia stanowiła jedynie przemijający trend, raczej nikt już by o niej nie usłyszał. Idea jej powstania zrodziła się bowiem kilka dobrych lat temu, w międzyczasie zyskując nawet miano dziedziny nauki. Czym zatem jest? Stanowi ona wielowątkowy, holistycznie ujęty system zasad walki (poparty wieloma badaniami) z chorobami przede wszystkim cywilizacyjnymi. Zebrana wiedza pozwala na wskazanie takiego kierunku podejmowanych działań i to zarówno na gruncie fizycznym, jak i psychicznym, które sprawią, że dłużej zachowujemy zdrowie. 

Każdy lekarz w XXI wieku, który pragnie iść z duchem czasu i chcący się rozwijać, powinien przejawiać zupełnie nową postawę: znawcy nie tylko we własnej specjalizacji, ale osoby o interdyscyplinarnym zacięciu. Dający pacjentom świadectwo swoimi wyborami nie tylko żywieniowymi czy tymi skorelowanymi z dobraniem odpowiedniej aktywności fizycznej, ale również zgłębiający wymiar psyche. Dzisiejszy medyk to człowiek żyjący w taki sposób, w jaki sam zaleca osobie chorej. Nie wypisuje rutynowo recept, ale indywidualnie podchodzi do każdego przypadku, stając się również niejednokrotnie motywatorem do zmiany złych nawyków u pacjentów. Lekarz na własnym przykładzie prezentuje taki styl życia, który powinien stać się bodźcem do naśladowania. Tylko w ten sposób można ograniczyć wpływ na dzisiejsze społeczeństwo wszelkiej maści szarlatanów i mitomanów. Medycyna stylu życia to coś więcej niż nauka, to swego rodzaju misja.

Piśmiennictwo

Medycyna stylu życia. Red. A. Mamcarz, D. Śliż. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa 2018.