Krzysztof Kaczmarek
dr hab. n. med.

Krzysztof Kaczmarek

Koordynator bloku zabiegowego przy Klinice Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi konsultacje z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych, dotyczące w szczególności inwazyjnego leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych, wszczepiania rozruszników serca, kardiowerterów-defibrylatorów i układów resynchronizujących oraz zabiegów strukturalnych i niestandardowych zabiegów kardiologii inwazyjnej. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką kardiomiopatii, amyloidozy, a także leczeniem chorób odkleszczowych.

Nadchodzące wydarzenia