Okulistyka
2020-11-04

Postępowanie w profilaktyce CME

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-05-31
O programie

Okulisto, torbielowaty obrzęk plamki pod lupą specjalistek! Zaproszenie do udziału w debacie przyjęły: Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek oraz Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek. W roli moderatora wystąpiła Lek. Monika Rogowska. Dyskusja została poparta prezentacją i analizą wyników najnowszych badań.

Jakie zagadnienia były przedmiotem debaty?

  • Torbielowaty obrzęk plamki jako jedno z najczęstszych powikłań pooperacyjnych w chirurgii zaćmy.
  • NLPZ – podstawa profilaktyki CME.
  • Wytyczne dotyczące doboru terapii, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych. 
  • Korzyści z eliminacji konserwantu z NLPZ w odniesieniu do czasu redukcji pooperacyjnego stanu zapalnego.
  • Rekomendacje dotyczące synergistycznego działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz steroidów w profilaktyce CME.


Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Okuliści
Cel
  • Udostępnienie lekarzom okulistom zaktualizowanej oraz usystematyzowanej wiedzy z zakresu postępowania w profilaktyce torbielowatego obrzęku plamki (Cystoid Macular Edema, CME).
Słowa kluczowe
CME, torbielowaty obrzęk plamki, chirurgia zaćmy, zaćma, NLPZ, BAK, chlorek benzalkonium
Skróty
CME
Cystoid Macular Edema (torbielowaty obrzęk plamki)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
BAK
Benzalkonium chloride (chlorek benzalkonium)
Kierownik naukowy
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca