Okulistyka
2021-03-01

Strategia switch w oparciu o kompleksową ocenę aktywności choroby

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-09-30
O programie

Oddajemy w Twoje ręce czwarty materiał z cyklu wykładów dotyczących postępowania w przypadku wysiękowej postaci AMD. O tym, jak efektywnie prowadzić terapię anty-VEGF i wdrażać ewentualne modyfikacje w przyjętym modelu leczenia opowiedział dr n. med. Maciej Gawęcki.

Czego dowiesz się z wykładu? W materiale omówiono m.in.:

  • strategię zmiany leków w toku terapii anty-VEGF w AMD oraz zagadnienia związane z jej prowadzeniem;
  • możliwe przyczyny słabej odpowiedzi na wdrożone leczenie;
  • pojęcia farmakologiczne w kontekście filozofii switch oraz wybrane badania i prace dotyczące zagadnienia;
  • pojęcia reswitch oraz switchback;
  • działanie leków anty-VEGF;
  • podstawowe informacje o brolucizumabie i dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania substancji;
  • brolucizumab w świetle badań HAWK and HARRIER.


Wysłuchałeś wykładu? Przejdź do testu edukacyjnego i odpowiedz na trzy pytania przygotowane przez dra n. med. Macieja Gawęckiego. Masz możliwość zdobycia certyfikatu, który potwierdza Twój udział w programie oraz ilość zdobytych punktów.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Wszystkich zainteresowanych tematem postępowania w przypadku wAMD informujemy, że pierwszy wykład cyklu zaprezentowała dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek. Dotyczył on drogi uzyskania najlepszego efektu klinicznego u pacjentów z wysiękową postacią AMD poprzez eliminację płynu w obrębie siatkówki.

Drugi wykład – Korelacja między parametrami anatomicznymi siatkówki a utrzymanie długoterminowej poprawy ostrości wzroku w leczeniu wysiękowego AMD – przedstawił z kolei dr hab. n. med. Sławomir Teper.

Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska w trzecim wykładzie cyklu odpowiedziała na pytanie postawione w tytule – Jak optymalnie wykorzystać OCT i angio-OCT w leczeniu pacjenta z wAMD?

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

[PIERWSZY WYKŁAD CYKLU]

[DRUGI WYKŁAD CYKLU]

[TRZECI WYKŁAD CYKLU]

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Okuliści
Cel

Dostarczenie lekarzom okulistom najnowszej wiedzy dotyczącej:

  • parametrów pozwalających ocenić odpowiedź na terapię anty-VEGF,
  • punktu terapii, w którym można zdefiniować odpowiedź na lek doszklistkowy, 
  • sposobów leczenia pacjentów z gorszą odpowiedzią na terapię anty-VEGF.
Słowa kluczowe
AMD, wAMD, strategia switch, switch, reswitch, switchback, anty-VEGF, brolucizumab
Skróty
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
FA
Fluorescein Angiography (angiografia fluoresceinowa)
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń)
SOCT
Spectral Optical Coherence Tomography (spektralna optyczna koherentna tomografia)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation (naczyniakowata proliferacja siatkówkowa)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
BCVA
Best Corrected Visual Acuity (najlepsza skorygowana ostrość wzroku)
ETDRS
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
AMD
Age-Related Macular Degeneration (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem)
ICGA
Indocyanine Green Angiography (angiografia indocyjaninowa)
PCV
Polypoidal Choroidal Vasculatization (polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa)
RCO
The Royal College of Ophthalmologists (brytyjska organizacja wydająca wytyczne okulistyczne)
CFT
Central Foveal Thickness (grubość siatkówki w centrum dołka)
CST
Central Subfield Thickness (grubość siatkówki w plamce)
CMT
Central Macular Thickness (centralna grubość plamki)
Kierownik naukowy
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca