Debata PTOiTr: Patologia stożka rotatorów – od dyskinezy łopatki po uszkodzenia masywne

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2022-12-02
O programie

Dr n. med. Roman Brzóska i Dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz kompleksowo o jednej z najczęstszych patologii stawu barkowego będącej wynikiem zmian zwyrodnieniowych ścięgien i mięśni obręczy barkowej, a także urazów sportowych. Zachęcamy do prześledzenia zapisu spotkania online! 

Specjaliści wyczerpująco omawiają: patogenezę, diagnostykę oraz metody leczenia – zarówno operacyjne, jak i zachowawcze – u pacjentów w różnym wieku. Podkreślają również, w jakich przypadkach istnieją bezwzględne wskazania do interwencji chirurgicznej, a kiedy optymalne rozwiązanie stanowi właściwie prowadzona rehabilitacja. Podczas dyskusji poruszone zostają również problemy natury diagnostyczno-terapeutycznej, z jakimi ortopedzi często spotykają się w swoich gabinetach, przyjmując pacjentów z uszkodzeniem stożka rotatorów. 

Program debaty

  • Przyczyny powstawania zespołu ciasnoty podbarkowej i jego konsekwencje dla ścięgien stożka rotatorów (Dr n. med. Roman Brzóska)
  • Uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów w różnych grupach wiekowych – sposoby leczenia (Dr hab. n. med. Bartłomiej Kordasiewicz)


Poruszone zagadnienia

  • Definicja i diagnostyka różnicowa zespołu ciasnoty podbarkowej
  • Klasyfikacja uszkodzeń typu PASTA
  • Asymptomatyczne uszkodzenia stożka rotatorów
  • Algorytmy postępowania w nieoperacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej
  • Epidemiologia uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów w różnych grupach wiekowych
  • Procedury „ratujące/eksperymentalne” w przypadkach masywnych nienaprawialnych uszkodzeń
  • Odpowiednia kwalifikacja pacjentów do leczenia
  • Ewentualne powikłania po zabiegach operacyjnych


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez moderatora debaty, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą jego przydatności w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Udostępnienie lekarzom ortopedom i traumatologom praktycznej wiedzy z zakresu diagnostyki i leczenia patologii stożka rotatorów w różnych grupach pacjentów w oparciu o wyniki badań klinicznych oraz własne doświadczenia prelegentów.

Słowa kluczowe
staw barkowy, staw ramienno-łopatkowy, kość ramienna, stożek rotatorów, rotator barku, pierścień rotatorów, ścięgna stożka rotatorów, uszkodzenie stożka rotatorów, zespół ciasnoty podbarkowej, ciasnota podbarkowa, zespół zamrożonego barku, dyskineza łopatki, protrakcja łopatki
Skróty
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
SLAP
Superior Labrum Anterior Posterior (uszkodzenie przednio-górnego obrąbka)
SCR
Superior Capsule Reconstruction (rekonstrukcja górnej torby stawu ramiennego)
Kierownik naukowy
Andrzej Borowski
dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Kierownik naukowy
Tomasz Mazurek
dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca