Bartłomiej Kordasiewicz
dr hab. n. med.

Bartłomiej Kordasiewicz

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), od 2008 r. specjalista w dziedzinie ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu. Od 2019 r. profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii. Od 2002 r. pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Grucy w Otwocku.

Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. na: Oddziale Chirurgii Barku Clinique Generale w Annecy we Francji, Oddziale Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Hôpital Ambroise Paré w Boulogne we Francji, Oddziale Ortopedii Mayo Clinic w Rochester w USA, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Hôpital Bichat w Paryżu we Francji oraz Oddziale Ortopedii i Traumatologii Hôpital de la Conception w Marsylii we Francji. Stypendysta fundacji B. Chirac „Le Pont Neuf” (Oddział Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki Hôpital Européen Georges Pompidou w Paryżu we Francji).

Członek: Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia, Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii (członek komitetu edukacyjnego), Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia (członek zarządu, prezes elekt).

Programy edukacyjne z ekspertem