Ortopedia
2020-04-15

Pacjent reumatyczny z wizytą u ortopedy

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2020-12-31
O programie

Czy istnieje złoty środek, jeżeli chodzi o leczenie pacjenta z chorobą reumatyczną? Aktualną wiedzą związaną z tematem podzielił się z nami prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński oraz dr n. farm. Jarosław Woroń. Podczas transmisji na żywo specjaliści odpowiedzieli również na pytania, które padły na czacie. Przekonaj się, o co pytali widzowie.  

Debata zaproszonych gości dotyczyła m.in.:

  • efektywnego doboru leków uwzględniającego patomechanizm i charakter bólu występującego u pacjenta,
  • działania oraz skuteczności substancji aktywnych podawanych pacjentom w chorobie zwyrodnieniowej stawów,
  • zaleceń dotyczących stosowania NLPZ oraz leków z grupy SYSADOA,
  • dawkowania i czasu przyjmowania wybranych grup leków stosowanych w chorobie zwyrodnieniowej stawów,
  • sposobów skutecznej komunikacji na linii lekarz-pacjent,
  • edukacji osób z chorobą reumatyczną.


Jeśli zapoznałeś się ze stanowiskiem specjalistów, zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Wystarczająca ilość poprawnych odpowiedzi powoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską. 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. 

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Celem programu jest udostępnienie lekarzom ortopedom wiedzy z zakresu aktualnych algorytmów postępowania związanych ze skutecznym leczeniem pacjenta z chorobami reumatycznymi. Przekazane w programie wytyczne i wskazówki, poparte doświadczeniem oraz codzienną praktyką specjalistów w danej dziedzinie, mają za zadanie ułatwić lekarzom dobieranie optymalnej terapii.

Słowa kluczowe
choroby reumatyczne, choroba zwyrodnieniowa stawów, zmiany zwyrodnieniowe, chondroprotekcja, farmakoterapia choroby zwyrodnieniowej stawów, SYSADOA, leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
SYSADOA
symptomatic slow acting drugs in ostheoarthritis (wolno działające leki objawowe stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca