Urazy hamstringów – diagnostyka i możliwości leczenia

Ortopedia Przypadek pacjenta
Ważny do: 2023-04-29
O programie

Dr n. med. Sebastian Żabierek o diagnozowaniu i leczeniu uszkodzeń przyczepu proksymalnego grupy kulszowo-goleniowej. W kolejnym odcinku specjalista przedstawi analizę przypadku pacjenta oraz zaprezentuje i omówi przebieg zabiegu szycia hamstringów. 

Jakie zagadnienia składają się na program edukacyjny?

  • Anatomia hamstringów
  • Rodzaje uszkodzeń proksymalnego przyczepu grupy kulszowo-goleniowej
  • Epidemiologia oraz objawy uszkodzenia
  • Badania obrazowe (MRI, USG, RTG)
  • Klasyfikacja Wooda
  • Leczenie zachowawcze i operacyjne uszkodzeń częściowych
  • Leczenie operacyjne całkowitych uszkodzeń hamstringów


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez specjalistę, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Przekazanie kompletnej wiedzy teoretycznej z zakresu anatomii hamstringów, a także diagnozowania i możliwości leczenia ich urazów. 

Słowa kluczowe
udo, tylna grupa mięśni uda, mięśnie grupy kulszowo-goleniowej, hamstringi, przyczep proksymalny, mięsień półścięgnisty, semitendinosus, mięsień półbłoniasty, semimembranosus, mięsień dwugłowy uda, biceps femoris, zerwanie mięśni
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
SM
Musculus Semimembranosus (mięsień półbłoniasty)
BFLH
Biceps Femoris Long Head (długa głowa mięśnia dwugłowego uda)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
PRP
Platelet Rich Plasma (osocze bogatopłytkowe)
LEFS
Lower Extremity Function Score (ocena funkcji kończyn dolnych)
ST
Semitendinosus (mięsień półścięgnisty)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca