Ortopedia
2021-06-07

Leczenie operacyjne złamań bliższego końca kości udowej

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2022-06-07
O programie

Według przywołanego w wykładzie Prof. Josepha Schatzkera „Najgorsze leczenie zachowawcze jest lepsze niż złe leczenie operacyjne” – czy w odniesieniu do omawianego zagadnienia wspomniane słowa znalazły swoje potwierdzenie? Przedstawiamy Państwu program edukacyjny utworzony na podstawie zapisu wykładu online z udziałem Dr. n. med. Witolda Wnukiewicza. Specjalista przybliżył kwestie związane z leczeniem operacyjnym złamań bliższego końca kości udowej (BKKU).

Jakie kwestie zostały poruszone w wykładzie?

  • Co to jest złamanie i jak przebiega jego gojenie?
  • Cel leczenia złamań bliższego końca kości udowej
  • Dane epidemiologiczne
  • Klasyfikacja złamań bliższego końca kości udowej
  • Rodzaje technik operacyjnych oraz implantów
  • Dopasowanie techniki operacyjnej i implantu do: morfologii złamania, jakości operowanej kości i stanu ogólnego pacjenta


Prelegent omówił także liczne przykłady kliniczne, a przekazaną podczas wystąpienia wiedzę podsumował w Take Home Message.  

Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu wykładów.

Od 7. czerwca 2021 r. udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Zachęcamy również do wyrażania swojej opinii i udzielenia odpowiedzi za pomocą skali na pytania zamieszczone pod nagraniem wykładu. 

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Ortopedzi
Cel

Celem kształcenia jest udostępnienie lekarzom ortopedom specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy z zakresu leczenia operacyjnego złamań bliższego końca kości udowej. Zagadnienia omawiane przez specjalistę posiadają zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny.  

Słowa kluczowe
złamanie kości udowej, złamanie szyjki kości udowej, BKKU, bliższy koniec kości udowej, złamania osteoporotyczne, złamania niskoenergetyczne, złamania krętarzowe
Skróty
BKKU
Bliższy koniec kości udowej
LCP
Locking Compression Plate (płytka kompresyjna z blokowaniem)
ORIF
Open Reduction Internal Fixation (otwarta redukcja z mocowaniem wewnętrznym)
CRIF
Closed Reduction Internal Fixation (zamknięta redukcja z mocowaniem wewnętrznym)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca