Ortopedia
2021-06-24

Korekcja szpotawości kończyn dolnych u młodzieży

Procedury
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-10-10
O programie

Opis przypadku pacjenta 

Pacjentka ze szpotawością kończyny dolnej prawej, na zdjęciu widoczne wyraźne zniekształcenie szpotawe. Po nieskutecznej korekcji zaburzenia osi przy pomocy śrub kaniulowanych u pacjentki występują dolegliwości bólowe przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego. Operator, Prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski, przeprowadził korekcję szpotawości, która stanowi element wczesnej prewencji zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. 

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez operatora, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów. 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
Ortopedzi
Cel

Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu operatywy w postaci nagrania z zabiegu opatrzonego komenatarzem specjalisty – zwrócenie uwagi na poszczególne etapy korekcji szpotawości kończyny dolnej. 

Słowa kluczowe
wady kończyn dolnych, szpotawe kolana, kolana szpotawe, szpotawość kolan, szpotawość kończyn dolnych, szpotawość stawu kolanowego, piszczel szpotawa, zmiany zwyrodnieniowe, zwyrodnienie stawów, zwyrodnienie stawu kolanowego
Skróty
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
HTO
High Tibial Osteotomy (wysoka osteotomia kości piszczelowej)
CT
Computed Tomography (tomografia komputerowa)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca