Okulistyka
2020-10-15

Jak optymalnie wykorzystać OCT i angio-OCT w leczeniu pacjenta z wAMD?

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-09-30
O programie

Prezentujemy trzeci materiał z cyklu wykładów lekarzy okulistów dotyczących postępowania w przypadku wysiękowej postaci AMD. W najnowszym wykładzie dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska opowiada o przełomie związanym z wprowadzeniem do diagnostyki optycznej koherentnej tomografii (OCT). Specjalistka zwraca uwagę na rolę i możliwości wspomnianego badania w odniesieniu do leczenia oraz kontrolowania wAMD.

Czego dowiesz się z wykładu? W materiale omówiono m.in.:

  • rolę monitorowania biomarkerów aktywności neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) w badaniu angio-OCT oraz parametrów anatomicznych siatkówki w badaniu OCT w odniesieniu do: leczenia wAMD, oceny progresji choroby, a także rokowania,
  • potrzebę kontroli płynu śródsiatkówkowego (IRF) oraz morfologii siatkówki u pacjenta z wysiękową postacią AMD,
  • ocenę wyników funkcjonalnych (tu ocena ostrości wzroku) i związaną z nią indywidualizację terapii wAMD,
  • efekty leczenia wybranych pacjentów z uwzględnieniem analizy zdjęć poszczególnych przypadków.


Wysłuchałeś wykładu? Przejdź do testu edukacyjnego i odpowiedz na trzy pytania przygotowane przez dr hab. n. med. Joannę Gołębiewską. Masz możliwość zdobycia certyfikatu, który potwierdza Twój udział w programie oraz ilość zdobytych punktów.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Wszystkich zainteresowanych tematem postępowania w przypadku wAMD informujemy, że pierwszy wykład cyklu zaprezentowała dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek. Dotyczył on drogi uzyskania najlepszego efektu klinicznego u pacjentów z wysiękową postacią AMD poprzez eliminację płynu w obrębie siatkówki.

Drugi wykład – Korelacja między parametrami anatomicznymi siatkówki a utrzymanie długoterminowej poprawy ostrości wzroku w leczeniu wysiękowego AMD – przedstawił z kolei dr hab. n. med. Sławomir Teper.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

[PIERWSZY WYKŁAD CYKLU]

[DRUGI WYKŁAD CYKLU]

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Okuliści
Cel

Dostarczenie lekarzom okulistom najnowszej wiedzy dotyczącej:

  • optymalnego wykorzystania badań OCT oraz angio-OCT w leczeniu, kontrolowaniu oraz modyfikowaniu (indywidualizacji) terapii w przypadku pacjenta z wAMD,
  • prawidłowego monitorowania parametrów anatomicznych siatkówki (biomarkerów),
  • czynników związanych z rokowaniem w zakresie poprawy ostrości widzenia.  

 

Słowa kluczowe
AMD, Age-related Macular Degeneration, wAMD, wet Age-related Macular Degeneration, wysiękowa postać AMD, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, OCT, angio-OCT, neowaskularyzacja naczyniówkowa, IRF, SRF
Skróty
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
angio-OCT
Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation (naczyniakowata proliferacja siatkówkowa)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
IRF
Intraretinal fluid (płyn śródsiatkówkowy)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
PVD
Posterior Vitreous Detachment (tylne odłączenie ciała szklistego)
Kierownik naukowy
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca