Ortopedia/Reumatologia
2020-11-13

ChZS okiem reumatologa oraz ortopedy – gdzie kończy się leczenie farmakologiczne, a zaczyna operacyjne?

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-04-30
O programie

Wytyczne, rekomendacje, doświadczeni praktycy! Postępowanie lecznicze w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów z perspektywy ortopedii oraz reumatologii. Przedstawiamy interdyscyplinarną debatę lekarza ortopedy oraz lekarza reumatologa, którzy wymienili się doświadczeniami związanymi z postępowaniem w przypadku ChZS. Zaproszeni goście odpowiedzieli także na liczne pytania widzów.  

Jakie kwestie stanowiły przedmiot debaty?

  • Wprowadzenie do zagadnienia choroby zwyrodnieniowej stawów.
  • Granice leczenia farmakologicznego i podstawy do decyzji o leczeniu operacyjnym. 
  • Rekomendacje EULAR oraz ESCEO w odniesieniu do leków z grupy SYSADOA. 
  • Działanie leków i suplementów diety stosowanych w ChZS. 


Jeśli zapoznałeś się z debatą, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Ortopedzi i reumatolodzy
Cel
  • Udostępnienie lekarzom multidyscyplinarnej wiedzy z zakresu ortopedii oraz reumatologii w odniesieniu do wytycznych postępowania leczniczego w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS).
Słowa kluczowe
ChZS, choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoartroza, ból stawów, zwyrodnienia stawów, chrząstka stawowa, degradacja chrząstki stawowej, NLPZ, SYSADOA
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
SYSADOA
Symptomatic Slow Acting Drugs in Ostheoarthritis (wolno działające leki objawowe stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca