Ortopedia
2020-12-18

Zapalenie pochewek ścięgnistych – szybki powrót do sprawności

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-06-01
O programie

Przyjmujesz pacjentów z tym problemem? Poznaj stanowiska zaproszonych ortopedów, którzy podczas dyskusji w studio wymienili doświadczenia w temacie diagnozowania oraz efektywnego leczenia pacjentów ze stwierdzonym zapaleniem pochewek ścięgnistych.

Dyskusja specjalistów dotyczyła:

  • etiologii i objawów w przypadku zapalenia pochewek ścięgnistych,
  • zalecanych badań klinicznych oraz dodatkowych,
  • skutecznego leczenia ogólnego i miejscowego, a także kwestii stosowania unieruchomień. 

Jeśli zapoznałeś się ze stanowiskiem specjalistów, zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Ortopedzi
Cel
  • Usystematyzowanie bieżącej wiedzy z zakresu diagnozowania i sposobów leczenia zapalenia pochewek ścięgnistych. 
Słowa kluczowe
pochewka ścięgna, pochewki ścięgniste, zapalenie pochewek ścięgnistych, choroba de Quervaina, zespół de Quervaina, palec zatrzaskujący, objaw Finkelsteina
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca