Ortopedia
2021-11-30

Tenodeza mięśnia dwugłowego ramienia

Procedury medyczne
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2022-05-30
O programie

Operator przybliża analizę przypadku pacjentki, u której wcześniejsze leczenie zachowawcze oraz operacyjne nie przyniosło pożądanych efektów. Przekonaj się, co wykazał wywiad lekarski oraz diagnostyka obrazowa (MRI) i obserwuj przebieg zabiegu tenodezy.

Opis przypadku pacjenta i wywiad

45-letnia kobieta z dolegliwościami bólowymi barku prawego (dominującego) utrzymującymi się od 2 lat. Ponadto występowanie bólów nocnych oraz uczucia drętwienia kończyny górnej prawej. Dotychczasowe leczenie zachowawcze (blokady, rehabilitacja) okazało się nieskuteczne. Co ważne w aspekcie decyzji o przyszłych operacjach i związanej z nimi profilaktyki przeciwzakrzepowej, pacjentka była diagnozowana również w kierunku schorzeń reumatoidalnych – stwierdzono zespół antyfosfolipidowy. Dodatkowe obciążenia to: dyskopatia lędźwiowa, HA, a także objawy dyskopatyczne z odcinka szyjnego – kobieta została zakwalifikowana do operacji rok wcześniej, jednak po zabiegu dolegliwości nie ustały. 

Technika operacyjna

Operator przeprowadził u pacjentki tenodezę ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia z naprawą delaminacyjnego uszkodzenia ścięgna mięśnia podłopatkowego.

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez operatora, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów. 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Przedstawienie kompletnej analizy przypadku (wywiad, badania, diagnoza) połączone z zaprezentowaniem zabiegu operacyjnego opatrzonego komentarzem operatora. 

Słowa kluczowe
staw ramienny, biceps, musculus biceps brachii, przyczep bicepsa, mięsień dwugłowy ramienia, ścięgno mięśnia podłopatkowego, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, delaminacyjne uszkodzenie ścięgna, tenodeza
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca