Ortopedia
2021-05-27

Zabieg założenia protezy anatomicznej barku – komentarz ortopedy do operacji instruktażowej

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2022-05-27
O programie

Wskazówki, istotne momenty operacji, doświadczenia własne. Dr n. med. Adam Kwapisz zaprasza na spotkanie z przypadkiem prosto z sali operacyjnej. Tym razem towarzyszyliśmy operatorowi podczas implantacji endoprotezy anatomicznej barku u pacjenta z martwicą niedokrwienną głowy kości ramiennej wywołaną sterydami.

Jakie kwestie zostały omówione?

  • Wprowadzenie do zabiegu założenia protezy anatomicznej barku – przedstawienie przypadku pacjenta i rekomendacji dotyczących postępowania operacyjnego
  • Komentarz do operacji instruktażowej (krok po kroku)
  • Zalecenia dotyczące postępowania pooperacyjnego – ćwiczenia, dobór farmakoterapii 


Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące założenia protezy anatomicznej barku. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Ortopedzi
Cel

Celem kształcenia jest podniesienie kompetencji lekarzy ortopedów związanych z wykonywaniem zabiegu założenia protezy anatomicznej barku u dorosłych.

Słowa kluczowe
staw ramienny, staw barkowy, chirurgia barku, aloplastyka, endoproteza, endoprotezoplastyka stawu barkowego, uszkodzenie barku, proteza barku, anatomiczna proteza barku, TSA, rTSA
Skróty
CPM
Continuous Passive Motion (ciągły bierny ruch)
TSA
Total Shoulder Arthroplasty (całkowita proteza stawu ramiennego)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
aROM
Active Range of Motion (aktywny zakres ruchu)
rTSA
reverse Total Shoulder Arthroplasty (odwrócona endoproteza stawu ramiennego)
AVN
Avascular Necrosis (martwica jałowa)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca