Protezy stawu biodrowego z trzpieniem prostym kołnierzowym

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2022-11-25
O programie

Protezy stawu biodrowego z trzpieniem prostym kołnierzowym i ich przewaga nad protezami bezkołnierzowymi

Zachęcamy do zapoznania się z programem edukacyjnym utworzonym na podstawie zapisu wykładu Dr. n. med. Dariusza Kozerawskiego – ortopedy, który od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w aloplastykach pierwotnych oraz rewizyjnych stawów biodrowych i kolanowych. Ekspert odpowiedział na pytanie, jak z dostępnej obecnie szerokiej gamy produktów wybrać odpowiedni implant, biorąc pod uwagę: potrzeby pacjenta, własne doświadczenie, znajomość specyfiki danej endoprotezy, a także jej koszty oraz potencjalne zalety.

Jakie zagadnienia zostały poruszone w wykładzie?

  • Charakterystyka bezcementowych trzpieni udowych
  • Najczęstsze powikłania po aloplastykach stawów biodrowych i metody minimalizacji ryzyka ich wystąpienia
  • Przegląd kształtów trzpieni udowych oraz rodzajów pokrycia ich powierzchni 
  • Porównanie trzpieni kołnierzowych i bezkołnierzowych w świetle badań naukowych
  • Przykłady kliniczne zastosowania trzpieni prostych kołnierzowych u pacjentów w różnym wieku


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz liczbę zdobytych punktów. 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz też wyrazić opinię na temat jego przydatności w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy ponownie przystąpić do programu i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Przedstawienie zagadnienia obejmującego wykorzystanie protez stawu biodrowego z trzpieniem prostym kołnierzowym w przypadku zmian destrukcyjnych stawu biodrowego występujących u pacjentów w różnym wieku. Omówienie kwestii z perspektywy praktyki klinicznej specjalisty z wieloletnim doświadczeniem oraz w oparciu o przegląd piśmiennictwa.

Słowa kluczowe
endoprotezoplastyka, staw biodrowy, pierwotna aloplastyka stawu biodrowego, konflikt udowo-panewkowy, trzpienie kołnierzowe, trzpienie bezkołnierzowe, protezy cementowane, protezy bezcementowe, implanty kobaltowo-chromowe, implanty tytanowe, trzpienie stożkowe, trzpienie cylindryczne, trzpienie anatomiczne
Skróty
DEXA
Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca