Osteotomia Fulkersona

Ortopedia Procedury medyczne
Ważny do: 2022-11-26
O programie
Osteotomia to jeden z częściej wykonywanych zabiegów polegający na chirurgicznym przecięciu kości w celu korekcji deformacji lub zmiany rozkładu sił, które działają na sąsiadujący staw. Zapraszamy do prześledzenia kolejnych etapów osteotomii korekcyjnej metodą Fulkersona poprzedzonej standardową artroskopią. Zdobądź praktyczną wiedzę dotyczącą prezentowanej techniki i sprawdź, w jaki sposób wpływa na komfort życia pacjentów.

Opis przypadku pacjenta 

24-letnia pacjentka zgłosiła się do szpitala z artrozą stawu rzepkowo-udowego. Po przeprowadzonych badaniach kobieta została zakwalifikowana do zabiegu anteromedializacji guzowatości kości piszczelowej, który ma na celu przywrócenie mobilności stawu i zmniejszenie bólu podczas wykonywania codziennych czynności. 

Technika operacyjna – poziom trudności 

Osteotomia Fulkersona (poziom trudności – średnio zaawansowana)

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez NIL! Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez operatora, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Program ma na celu systematyczne dostarczanie lekarzom ortopedom i traumatologom praktycznej wiedzy z zakresu przeprowadzania technik operacyjnych o zróżnicowanym poziomie trudności. Każdy prezentowany zabieg zawiera komentarz operatora, a uczestnik dzięki formule programu dowiaduje się, na co zwrócić szczególną uwagę podczas operacji, aby przebiegała sprawnie i bez ewentualnych powikłań.

Słowa kluczowe
niestabilność stawu rzepkowo-udowego, osteotomia, metoda Fulkersona, anteromedializacja, artroskopia, artroza stawu rzepkowo-udowego, przedział rzepkowo-udowy, guzowatość kości piszczelowej
Skróty
TT
Thrombin Time (czas trombinowy)
TG
Triglycerides (trójglicerydy)
KOOS
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (skala oceny funkcji stawu)
KSS
Knee Society Score
WOMAC
The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
HHS
Harris Hip Score
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca