Możliwości farmakologiczne leczenia przeciwbólowego po zabiegach ortopedycznych – czy możemy stosować coś innego niż NLPZ lub opioidy?

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2023-02-21
O programie

Możliwości farmakologiczne leczenia przeciwbólowego po zabiegach ortopedycznych – czy możemy stosować coś innego niż NLPZ lub opioidy?

Powyższe pytanie postawiliśmy specjaliście z zakresu farmakologii klinicznej – prof. dr. hab. n. med. Ivanovi Kociciowi – kierownikowi Katedry i Zakładu Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią w formule wykładu popartego prezentacją. 

Jakie kwestie zostały omówione w materiale?

• Porównanie działania NLPZ i opioidów, a także: leków znieczulających miejscowo, koanalgetyków, nowych środków przeciwbólowych oraz spazmolitików

• Mechanizmy powstawania bólu w ortopedii, w tym strategię farmakoterapii analgetycznej – zastosowanie „pre-emptive” (przed zabiegiem) – doraźne i przewlekłe – pozwalające na kontrolę dawki przez pacjenta w zależności od jego potrzeb (personalizacja terapii)

• Zalety multimodalnej farmakoterapii przeciwbólowej na przykładzie skojarzonego stosowania deksketoprofenu z tramadolem

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

 

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
ortopedzi
Cel

Podniesienie świadomości lekarzy ortopedów w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii analgetycznej poprzez omówienie procesów powstawania bólu i mechanizmów działania leków stosowanych w jego eliminacji.

Słowa kluczowe
ból po zabiegach, ból w ortopedii, farmakoterapia bólu, leczenie przeciwbólowe, leczenie bólu, NLPZ, opioidy, farmakoterapia analgetyczna, drabina analgetyczna, terapia wielolekowa, multimodalna terapia przeciwbólowa
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
VAS
Visual Analogue Scale (wizualna skala analogowa)
PCA
Principal Component Analysis (analiza składowych głównych)
LZM
Leki Znieczulenia Miejscowego
COX
Cyclooxygenase (cyklooksygenaza)
LOX
Lipoxygenase (lipooksygenaza)
TNF
Tumor Necrosis Factor (czynnik martwicy nowotworów)
Kierownik naukowy
Ivan Kocić
prof. dr hab. n. med. Ivan Kocić
specjalista z zakresu farmakologii klinicznej
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca