Leczenie przeciwbólowe w chorobach reumatycznych – wprowadzenie

Reumatologia Wykład
Ważny do: 2023-02-17
O programie

Ból – chroni i ostrzega, to sygnał alarmowy dla pacjenta oraz lekarza. Trzeba podkreślić, że w przypadku chorób reumatycznych kluczowe jest ustalenie przyczyny dolegliwości bólowych – od podłoża problemu (stan zapalny, uraz mechaniczny) zależy bowiem decyzja o wyborze efektywnej strategii leczenia. O doświadczeniach związanych z tematem opowiedział dr n. med. Piotr Ligocki.

Jakie kwestie zostały omówione w materiale?

  • Ból w reumatologii oraz jego przyczyny (mechaniczne i zapalne)
  • Patologia stawu a proces zapalny
  • Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych w zaleceniach ESCEO
  • Terapia ChZS w ujęciu ACR i OARSI
  • Standardy leczenia RZS 
  • Zespoły bólowe kręgosłupa a farmakoterapia 
  • Mechanizmy działania i interakcje NLPZ, w tym z kwasem acetylosalicylowy (ASA), ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz powikłań górnego odcinka przewodu pokarmowego
  • Działanie ketoprofenu stosowanego zewnętrznie 

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym reumatologom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
reumatolodzy
Cel

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu podejmowania optymalnych decyzji terapeutycznych związanych z leczeniem ostrych oraz przewlekłych dolegliwości bólowych występujących u pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami reumatycznymi. 

Słowa kluczowe
choroby reumatyczne, leczenie przeciwbólowe, leczenie bólu, bóle reumatyczne, ostre bóle reumatyczne, przewlekłe bóle reumatyczne
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
ASA
Acetylsalicylic Acid (kwas acetylosalicylowy)
RZS
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (dawniej artretyzm lub gościec)
ACR
American College of Rheumatology
ESCEO
European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
OARSI
Osteoarthritis Research Society International
Kierownik naukowy
Piotr Ligocki
dr n. med. Piotr Ligocki
specjalista z zakresu reumatologii oraz chorób wewnętrznych
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca