Leczenie operacyjne uszkodzenia więzadła SL – przypadek pacjenta

Ortopedia Przypadek pacjenta
Ważny do: 2022-11-25
O programie

W październiku 2021 opublikowaliśmy komentarz Dr. n. med. Artura Pytlakowskiego do wcześniej nagranej operacji instruktażowej przeprowadzonej u pacjenta z uszkodzeniem i niestabilnością więzadła SL (łódeczkowato-księżycowatego). Materiał znajdziesz, klikając tutaj

Aby zapewnić Ci kompleksowe omówienie tematu, wróciliśmy do specjalisty z kamerą z prośbą o komentarz dotyczący stanu pacjenta po zabiegu. 

O co zapytaliśmy operatora?

  • Kiedy pacjent zgłosił się do gabinetu?
  • Czy przechodził wcześniej podobny zabieg?
  • Jakie objawy zakomunikował?
  • Jak wyglądała diagnostyka przypadku?
  • Jak przebiegało przygotowanie pacjenta do zabiegu i sama operacja?
  • Jakie zalecenia pooperacyjne zostały wydane?
  • Jakie ewentualne powikłania mogą wystąpić?
  • Kiedy pacjent będzie mógł rozpocząć fizjoterapię i z jakich zabiegów/ćwiczeń powinna się składać?

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez NIL! Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez wykładowcę, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Dostarczenie lekarzom ortopedom wiedzy dotyczącej postępowania z pacjentem przed i po wdrożeniu leczenia operacyjnego uszkodzenia więzadła SL. 

Słowa kluczowe
uszkodzenie więzadła SL, niestabilność łódeczkowato-księżycowata, niestabilność nadgarstka, VISI, DISI
Skróty
VISI
Volar Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła księżycowato-trójgraniastego)
DISI
Dorsal Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła łódeczkowato-księżycowatego)
SLAC
Scapholunate Advanced Collapse (zapadnięcie lub dysocjacja księżycowato-łódeczkowata)
DIC
Dorsal Intercarpal Ligament (więzadło śródręczno-nadgarstkowe grzbietowe)
FCR
Flexor Carpi Radialis (zginacz promieniowy nadgarstka)
DKKP
Dalszy koniec kości promieniowej
PRC
Proximal Row Carpectomy (karpektomia rzędu bliższego)
STT Fusion
Scaphotrapeziotrapezoid Fusion (artrodeza łódeczkowato-czworoboczno-czworoboczna)
AP
Anterior-posterior (projekcja przednio-tylna)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca