Leczenie operacyjne uszkodzenia więzadła SL

Ortopedia Wykład
Ważny do: 2022-10-28
O programie

Wskazówki, istotne momenty zabiegu, doświadczenia własne, analiza zdjęć RTG – zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Dr. n. med. Artura Pytlakowskiego do wcześniej nagranej operacji instruktażowej. Na blok trafił pacjent z uszkodzeniem i niestabilnością więzadła SL (łódeczkowato-księżycowatego).

Z jakich części składa się materiał?

  • Wprowadzenie do tematyki wykładu – niestabilność łódeczkowato-księżycowata od strony teoretycznej
  • Wprowadzenie do leczenia operacyjnego uszkodzenia więzadła SL – przedstawienie przypadku pacjenta
  • Komentarz do operacji instruktażowej (krok po kroku)
  • Analiza przebiegu i efektów operacji w oparciu o zdjęcia RTG


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk Certyfikat). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk Spróbuj ponownie – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
Ortopedzi
Cel

Celem kształcenia jest podniesienie kompetencji lekarzy ortopedów związanych z leczeniem operacyjnym uszkodzenia więzadła SL.

Słowa kluczowe
uszkodzenie więzadła SL, leczenie operacyjne, niestabilność łódeczkowato-księżycowata, niestabilność nadgarstka, VISI, DISI
Skróty
VISI
Volar Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła księżycowato-trójgraniastego)
DISI
Dorsal Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła łódeczkowato-księżycowatego)
SLAC
Scapholunate Advanced Collapse (zapadnięcie lub dysocjacja księżycowato-łódeczkowata)
DIC
Dorsal Intercarpal Ligament (więzadło śródręczno-nadgarstkowe grzbietowe)
FCR
Flexor Carpi Radialis (zginacz promieniowy nadgarstka)
DKKP
Dalszy koniec kości promieniowej
PRC
Proximal Row Carpectomy (karpektomia rzędu bliższego)
STT Fusion
Scaphotrapeziotrapezoid Fusion (artrodeza łódeczkowato-czworoboczno-czworoboczna)
AP
Anterior-posterior (projekcja przednio-tylna)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca