Okulistyka
2020-06-16

Parametry anatomiczne siatkówki a leczenie wAMD

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-09-30
O programie

Przedstawiamy drugi materiał z cyklu wykładów lekarzy okulistów z zakresu diagnostyki oraz leczenia wAMD.

Rozwinięty tytuł wystąpienia przygotowanego przez dra hab. n. med. Sławomira Tepera brzmi: Korelacja między parametrami anatomicznymi siatkówki a utrzymanie długoterminowej poprawy ostrości wzroku w leczeniu wysiękowego AMD

W wykładzie omówiono kwestie dotyczące m.in.:

  • parametrów anatomicznych siatkówki wpływających na rokowanie,
  • istoty badań diagnostycznych (OCT, PIER, CATT),
  • analizy konkretnych przypadków opartej na podstawie skanów badania OCT,
  • efektów leczenia z wykorzystaniem ranibizumabu oraz brolucizumabu i wniosków z tym związanych.


Wysłuchałeś wykładu? Przejdź do testu edukacyjnego i odpowiedz na trzy pytania przygotowane przez dra hab. n. med. Sławomira Tepera. Masz możliwość zdobycia certyfikatu, który potwierdza Twój udział w programie oraz ilość zdobytych punktów.

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Wszystkich zainteresowanych tematem postępowania w przypadku wAMD informujemy, że pierwszy wykład cyklu zaprezentowała dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek. Dotyczył on drogi uzyskania najlepszego efektu klinicznego u pacjentów z wysiękową postacią AMD poprzez eliminację płynu w obrębie siatkówki. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

[PIERWSZY WYKŁAD CYKLU]

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
okuliści
Cel

Dostarczenie lekarzom okulistom najnowszej wiedzy dotyczącej:

  • leczenia wysiękowej postaci AMD,
  • prawidłowego monitorowania parametrów anatomicznych,
  • utrzymania najlepszego efektu klinicznego, 
  • czynników związanych z rokowaniem w zakresie poprawy ostrości widzenia,
  • modyfikowania leczenia w zależności od czynników predykcyjnych,
  • możliwych konsekwencji związanych z przerwami w leczeniu.
Słowa kluczowe
AMD, Age-related Macular Degeneration, wAMD, wet Age-related Macular Degeneration, wysiękowa postać AMD, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, IRF, SRF
Skróty
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
IRF
Intraretinal fluid (płyn śródsiatkówkowy)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
CATT
Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials
Kierownik naukowy
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca