Ortopedia
2020-03-17

Bezpieczne leczenie przeciwbólowe urazu u pacjenta SOR/IP

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-06-01
O programie

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w programie edukacyjnym utworzonym na podstawie dyskusji specjalistów w studio. Zobacz, jak potoczyła się debata na temat postępowania leczniczego w przypadku pacjenta z urazem, który trafia na SOR lub Izbę Przyjęć. 

Jaką wiedzę zdobędziesz, oglądając materiał? Dyskusja specjalistów dotyczyła m.in.:

  • metod prawidłowej diagnostyki bólu;
  • kolejności wdrażania algorytmów postępowania leczniczego w zależności od stanu pacjenta i rodzaju urazu;
  • efektywnych sposobów leczenia złamań, zwichnięć, bólów kręgosłupa, ale i drobniejszych uszkodzeń ostrych, takich jak np. stłuczenia, skręcenia;
  • podejmowania decyzji o: nastawieniu, stosowaniu stabilizatorów, longet gipsowych czy pełnych gipsów;
  • skutecznych i bezpiecznych środków farmakologicznych wykorzystywanych w leczeniu dolegliwości bólowych (stosowane substancje czynne, dawkowanie, przeciwwskazania).


Oprócz aktualnej wiedzy dajemy Ci również możliwość jej sprawdzenia w teście edukacyjnym. Usystematyzuj nowe wiadomości, odpowiadając na trzy pytania związane z tematem dyskusji. Podsumowaniem Twojego udziału w programie będzie certyfikat z ilością przyznanych punktów poświadczonych przez Naczelną Izbę Lekarską.   

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych lekarzy ortopedów z zakresu algorytmów postępowania leczniczego w przypadku urazów u pacjenta, który zgłasza się na SOR lub IP. 

Słowa kluczowe
pacjent SOR, pacjent IP, leczenie bólu, leczenie urazów, środki przeciwbólowe, złamania, zwichnięcia, skręcenia
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca