Przemysław Lubiatowski
prof. dr hab. n. med.

Przemysław Lubiatowski

Absolwent poznańskiej Akademii Medycznej. Pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii uzyskał w 1998 r., rok później obronił pracę doktorską. W 2003 r. zdobył drugi stopień specjalizacji, a w 2012 r. habilitację.

Obecnie kieruje Pracownią Traumatologii i Biomechaniki Sportu w Katedrze Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest również dyrektorem medycznym oraz członkiem zarządu Rehasport Clinic. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia, przewodniczącego Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr) oraz członka zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia.

Odbył staże w kilku ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych (Cleveland, Pittsburgh i Rockford Orthopedic Associates) oraz w Edynburgu, Paryżu i Wiedniu. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia. Aktualnie członek komitetu redakcyjnego EFORT Open Reviews.

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr), Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Barku i Łokcia, Europejskie Towarzystwo Artroskopii Nadgarstka, Federacja Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki.

Hobby: sport (windsurfing, narty, tenis, biegi), muzyka.

Funkcje:

 • kierownik oddziału IIC w Klinice Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2008–2015),
 • adiunkt Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki (aktualnie),
 • kierownik NZOZ Rehasport Clinic (aktualnie),
 • przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr) (2010–2014),
 • członek Eastern Europe Committee European Society of Shoulder and Elbow Surgeons (2010–2014),
 • przewodniczący Eastern Europe Committee European Society of Shoulder and Elbow Surgeons (od 2014 r.),
 • National Delegate European Society of Shoulder and Elbow Surgeons,
 • sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr) (2003–2006),
 • prezes Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia (od 2016 r.),
 • członek zarządu European Society of Shoulder and Elbow Surgeons (od 2014 r.),
 • corresponding member czasopisma „International Orthopaedics”,
 • członek sieci naukowej Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej,
 • członek komitetu redakcyjnego EFORT Open Reviews.


Organizacja zjazdów i konferencji naukowych:

 • Dni Ortopedyczne w Koninie w 1999 r. (członek komitetu organizacyjnego),
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr) w Poznaniu w 2008 r. (członek komitetu organizacyjnego i naukowego),
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Poznaniu w 1995 r. (członek komitetu organizacyjnego),
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Koninie w 2008 r. (członek komitetu organizacyjnego i naukowego),
 • Konferencja 90-lecie Ortopedii Polskiej w Poznaniu w 2003 r. (członek komitetu organizacyjnego),
 • trzy międzynarodowe Kursy Chirurgii Barku, Łokcia i Nadgarstka w Poznaniu pod patronatem PTOiTr, PTChR, EWAS, SECEC, FESSH: 2008 r., 2009 r., 2011 r., 2013 r., 2015 r., 2016 r. – jeden z głównych organizatorów, a od 2013 r. – przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego,
 • kongres Federation of European Societies for Surgery of the Hand w Poznaniu w 2009 r. (zastępca kierownika komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego),
 • zebrania naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego PTOiTr (2003–2006) – dwadzieścia zebrań, jeden z głównych organizatorów,
 • 50-lecie Ortopedii Na Ziemi Konińskiej w 2010 r. (członek komitetu organizacyjnego),
 • kurs SECEC Bukareszt w 2017 r. (przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego).


Działalność dydaktyczna:

 • zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wydział lekarski, pielęgniarski, fizjoterapii, anglojęzyczny),
 • opiekun koła naukowego przy Klinice Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • promotor prac magisterskich (dwie ukończone, jedna w trakcie) i licencjackich (trzy ukończone, dwie w trakcie),
 • kierownik specjalizacji (trzech lekarzy),
 • wykłady zaproszone,
 • recenzent naukowy „Journal of Shoulder and Elbow Surgery”,
 • instruktor na kursach artroskopii i endoprotezoplastyki.

Programy edukacyjne z ekspertem