Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Podyplomowych Studiów Prawa Finansowego i Gospodarczego na tej uczelni. Wykonuje zawód we własnej kancelarii od 2013 r. w ramach wykonywanego zawodu świadczył i świadczy usługi prawne związane m.in. z obsługą prawną podmiotów leczniczych, w tym m.in. Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu w Łodzi.

Aktualnie skupia się na obsłudze podmiotów komercyjnych, w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń m.in. z zakresu ortopedii, rehabilitacji i okulistyki. Udziela indywidualnych i zbiorowych porad i usług prawnych oraz szkoleń dla medycznych grup zawodowych, w tym lekarzy oraz pielęgniarek, m.in. w zakresie odpowiedzialności zawodowej, obowiązków i uprawnień ustawowych, praw pacjenta.

Przez pięć lat zatrudnienia poprzedzającego otwarcie własnej kancelarii, zatrudniony był do obsługi jednego z wiodących zakładów ubezpieczeń na polskim rynku ubezpieczeniowym, gdzie zdobył praktykę w zakresie rozwiązywania sporów na tle szkód osobowych oraz zaznajomił się z orzecznictwem dotyczącym osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych. Obecnie kontynuuje własną praktykę prawniczą z uwzględnieniem zdobytych uprzednio doświadczeń.