Maciej Bochenek
lek.

Maciej Bochenek

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Aktualnie rezydent i doktorant uniwersyteckiej Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii, gdzie prowadzi przewód doktorski pt.: „Ocena obciążeń w układzie mięśniowo-szkieletowym kończyn górnych i ich obręczy wśród profesjonalnych skrzypków”.

Już w trakcie specjalizacji miał okazję być prelegentem wielu zjazdów naukowych, w tym Federation of European Societies for the Surgery of the Hand i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Obecnie zaangażowany w liczne projekty naukowe.

Programy edukacyjne z ekspertem