Jerzy Samochowiec
prof. dr hab. n. med.

Jerzy Samochowiec

Profesor nauk medycznych od 2004 r. Specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Stypendysta Fundacji Alexandra Humboldta (1996–1999) na Uniwersytecie w Berlinie. Od 2004 r. kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie. Konsultant ds. Psychiatrii w województwie zachodniopomorskim w latach 2005–2015.

Główne zainteresowania naukowe to: genetyka uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyka schizofrenii, schizofrenia deficytowa, pierwsze epizody psychozy, stany wysokiego ryzyka psychozy, psychobiota.

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2019–2022). Prorektor ds. Nauki w kadencji 2012–2016, ponownie wybrany na kadencję 2016–2020 i 2020–2024.

Aktualności z ekspertem