Jerzy Białecki
dr n. med.

Jerzy Białecki

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii CMKP, w której pracuje do dzisiaj. Przez 17 lat (1991–2008) był ordynatorem Oddziału Zapaleń Tkanki Kostnej, następnie od 2008 r. do 2019 r. ordynatorem Oddziału Ortopedii Kliniki. Od 2019 r. pełni obowiązki kierownika Kliniki Ortopedii CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy. Zainteresowania ortopedyczne to: zapalenia tkanki kostnej, powikłania zapalne osteosyntezy, endoprotezoplastyki stawów biodrowego i kolanowego, a także powikłania zapalne endoprotezoplastyki.

Programy edukacyjne z ekspertem