Jacek Gągała
dr hab. n. med.

Jacek Gągała

Pracuje w Katedrze Ortopedii Kliniki Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie. Zajmuje się w pierwotną i rewizyjną aloplastyką stawu biodrowego i kolanowego. Szczególne zainteresowania to: rekonstrukcje rozległych ubytków w przypadku obluzowania komponentu panewkowego endoprotez stawu biodrowego i sposoby leczenia martwicy głowy kości udowej z pozostawieniem własnego stawu.

Programy edukacyjne z ekspertem