Edward Czerwiński
prof. dr hab. n. med.

Edward Czerwiński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie kierownik Zakładu Chorób Kości i Stawów CM UJ. Prof. E.Czerwiński legitymuje się 44-letnim stażem pracy zawodowej, w tym 7-letnim stażem na stanowisku Kierownika Kliniki Ortopedii Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat prestiżowej nagrody International Foundation of Osteoporosis 2015 za wybitne osiągnięcia na terenie Europy Wschodniej.

Profesor Edward Czerwiński jest praktykującym lekarzem, jak również czynnym wykładowcą uniwersyteckim, naukowcem i społecznikiem. Chorobami kości i stawów zajmuje się od 41 lat, z czego 22 lat poświecił osteoporozie. Jego prace doktorskie i habilitacyjnych poświęcone były jego pierwszej pasji - fluorozie; badania wykonał u 1145 pracowników Huty Aluminium narażonych na fluor oraz w grupie pacjentów z fluorozą endemiczną na terenie Indii (1975). Prof. E.Czerwiński był jednym z pionierów badań osteoporozy w Polsce i przez dwie dekady zrealizował szereg projektów w dziedzinie epidemiologii osteoporozy, osteoporozy wtórnej, upadków i złamań w Polsce, czego efektem jest zgromadzenie unikalnej bazy 110.000 przypadków.

Źródło: http://www.kcm.pl/wp-content/uploads/2016/06/4.2.1_CV_profil_IOF-PL_0_2016.06.09_linki.pdf