Anna Kamińska
dr hab. n. med.

Anna Kamińska

Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Katedrą i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM. Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie pracy pt. „Analiza topograficzna tarczy nerwu wzrokowego badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TOPSS u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymała za monografię „Znaczenie zmienności genów układu antyoksydacyjnego dla występowania stożka rogówki i dystrofii śródbłonka rogówki Fuchsa”. Zainteresowania zawodowe i naukowe dr hab. n. med. Anny Kamińskiej wiążą się z leczeniem operacyjnym zaćmy, jaskry oraz transplantacji rogówki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, od 2015 pełni funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Rogówki, a od tego roku jest przewodniczącą Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.