Andrzej Śliwka
lek.

Andrzej Śliwka

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Egzamin specjalizacyjny zdał w 2013 r. Zawodowo jest związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Systematycznie pogłębia wiedzę, biorąc udział w krajowych i międzynarodowych kursach doskonalących oraz kongresach naukowych. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń kręgosłupa.