Alergologia i pulmonologia
18 czerwca - 31 grudnia 2020

Choroby alergiczne 2020

konferencja online

Konferencja nosi tytuł „Choroby alergiczne 2020”. Przede wszystkim zajmiemy się aktualnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia i postępowania w alergii w 2020 roku, ale chcemy ująć temat chorób alergicznych w tak ważnym kontekście, jakim jest epidemia COVID-19. Będzie to niepowtarzalna szansa wysłuchać perspektywy doświadczonych ekspertów zdrowia publicznego.

https://alergologia2020.net4doctor.online/