Ortopedia
2019-03-13

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2020-12-31
O programie

W materiale filmowym profesor Edward Czerwiński omawia szczegółowo kwestie diagnostyki, profilaktyki, a także leczenia (zachowawczego, operacyjnego) złamań kości wynikających z osteoporozy. W wykładzie poruszono tematy związane ze złamaniem Collesa, kręgosłupa oraz bliższego końca kości udowej, a także farmakoterapią (tu m.in. podawanie pacjentom wapnia, witaminy D).

Na końcu szkolenia znajduje się podsumowujący test edukacyjny. Materiał zawiera również nieobligatoryjny pretest, dzięki któremu możesz zweryfikować swoją wiedzę przed zapoznaniem się z prelekcją eksperta, a także ocenić walory edukacyjne programu.

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z wykładem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi
Cel

Celem kształcenia jest poszerzenie i ugruntowanie aktualnej wiedzy z zakresu osteoporozy wśród lekarzy ortopedów. Program ma za zadanie m.in.:

  • zwrócić uwagę ortopedów na konieczność wdrożenia profilaktyki i leczenia osteoporozy,
  • zapoznać lekarzy z prawidłowym algorytmem postępowania w danym przypadku,
  • zmniejszyć liczbę chorych z niezdiagnozowaną osteoporozą. 
Słowa kluczowe
osteoporoza, osteoporotyczne złamania kości
Skróty
BKKU
Bliższy koniec kości udowej
FLS
Fracture Liaison Services (system zapobiegania złamaniom)
DXA
Dual-energy x-ray absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
Piśmiennictwo

1. Siris E., Adler R., Bilezikian J., et al. References in diagnostic criteria for the clinical diagnosis of osteoporosis:a position statement from the National Bone Health Alliance Working Group. Osteoporosis International 2014;25:1439–1443
2. Marcinowska-Suchowierska E., Głuszko P., Badurski J., Czerwiński E., et al. Leczenie farmakologiczne osteoporozy w Polsce – dostępność, przyczyny braku jego wdrażania, Postępy Nauk Medycznych, 2015;28(12):879–885
3. Czubak J., Synder M., Czerwiński E. Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2017;19(5):489–498
4. Czerwiński E. Osteoporoza - problem interdyscyplinarny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2015
5. Schrøder HM, Petersen KK, Erlandsen M. Occurrence and incidence of the second hip fracture.Clinical Orthopaedics and Related Research 1993; 289:166–169
6. Płudowski P., Misiorowski W., Konstantynowicz J., et al. Profilaktyka i leczenie niedoboru witaminy D – wybór właściwych rekomendacji . Postępy Nauk Medycznych 2016;29(10):738–46
7. Lorenc R., Głuszko P., Franek E., et al. Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce. Aktualizacja 2017. Endokrynologia Polska 2017;68(5):604–609
8. Lems WF, Dreinhöfer KE, Bischoff-Ferrari H., et al. EULAR/EFORT recommendations for management of patients older than 50 years with a fragility fracture and prevention of subsequent fractures. Annals of Rheumatic Diseases 2016;0:1–9
9. Marsh D., et al. Leczenie pacjentów ze złamaniami niskoenergetycznymi. British Orthopaedic Association. Wyd. Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, Kraków 2013.www.osteoporoza.pl
10. Tylman D., Dziak A., Traumatologia narządu ruchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2013
11. Owen RA, Melton LJ, Ilstrup DM, et al.Colles' fracture and subsequent hip fracture risk. Clinical Orthopaedics and Related Research 1982;171:37–43
12. Hernlund E, Svedbom, Ivergård M, et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden, Archives of Osteoporosis, 2013; 8(1–2):136
13. Joglekar SB, Lindvall EM, Martirosian A. Contemporary management of subtrochanteric fractures. Orthopaedic Clinics of North America 2015;46:21–35
de Toledo Lourenc PR, Piresb RE. Subtrochanteric fractures of the femur: update. Revista Brasileira de Ortopedia 2016;51(3):246–53
14. Shetty A., Ballal A., Sadasivan AK, Hegde A. Dynamic Hip Screw with Trochanteric Stablization Plate Fixation of Unstable Inter-Trochanteric Fractures: A Prospective Study of Functional and Radiological Outcomes. Journal of Clinical Diagnosis Research 2016; 10(9):6-8
15. Kamiński R., Walczyński C., Makowski M., et al.Intramedullary nail fixation of intertrochanteric fractures. Postępy Nauk Medycznych 2010; 2:141-1462010;2:141–6.
16. Wong TC, Chiu Y, Tsang WL, et al. Casting versus percutaneous pinning for extra-articular fractures of the distal radius in an elderly Chinese population: a prospective randomised controlled trial. Journal of Hand Surgery (European Volume) 2010;35:202–208
17. Bartl C., Stengel D., Gebhard F., et al. The treatment of displaced intra-articular distal radius fractures in elderly patients, a randomized multi-center study (ORCHID) of open reduction and volar locking plate fixation versus closed reduction and cast.Deutsches Ärzteblatt International 2014; 111(46):779–87
18. British Orthopaedic Association. The care of patients with fragility fracture.Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, Kraków 2013
19. Czerwiński E. Osteoporoza problem interdyscyplinarny, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015
20. Blue Book, www.osteoporoza.pl
21. Shane E., Burr D., Abrahamsen B., et al. Atypical Subtrochanteric and Diaphyseal Femoral Fractures: Second Report of a Task Force of the American Society for Bone and Mineral Research. Journal of Bone and Mineral Research 2014;29(1):1–23
22. Kwek EB, Goh SK, Koh JS, et al. An emerging pattern of subtrochanteric stress fractures: a long-term complication of alendronate therapy? Injury 2008;39(2):224–31

Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor merytoryczny
Ewa Nowacka-Polka
lek. n. med. Ewa Nowacka-Polka
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na co dzień, jako młodszy asystent rezydent (kardiologii), pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii Szpitala MSWiA w Łodzi.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca