Ortopedia
2021-08-27

Zabieg założenia protezy anatomicznej barku – przypadek pacjenta

Przypadek pacjenta
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2022-08-27
O programie

W maju 2021 opublikowaliśmy komentarz Dr. n. med. Adama Kwapisza do zabiegu założenia protezy anatomicznej barku przeprowadzonego u pacjenta z martwicą niedokrwienną głowy kości ramiennej wywołaną sterydami. Materiał znajdziesz, klikając tutaj

Aby zapewnić Ci kompleksowe omówienie tematu, po kilku miesiącach wróciliśmy do specjalisty z kamerą z prośbą o komentarz dotyczący stanu pacjenta po implantacji endoprotezy. Jakie zalecenia pooperacyjne zostały wdrożone i jak przebiega rekonwalescencja? Czy jakość życia operowanego uległa poprawie?

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez NIL! Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez wykładowcę, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów.

Specjalista czeka na Twoje pytania

Pod materiałem filmowym przygotowaliśmy formatkę, dzięki której masz możliwość zadawania pytań wykładowcy. Odpowiedzi na najciekawsze z nich zostaną opublikowane.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Ortopedzi
Cel

Dostarczenie lekarzom ortopedom wiedzy dotyczącej postępowania z pacjentem przed i po zabiegu założenia protezy anatomicznej barku. 

Słowa kluczowe
staw ramienny, staw barkowy, chirurgia barku, aloplastyka, endoproteza, endoprotezoplastyka stawu barkowego, uszkodzenie barku, proteza barku, anatomiczna proteza barku, TSA, rTSA
Skróty
CPM
Continuous Passive Motion (ciągły bierny ruch)
TSA
Total Shoulder Arthroplasty (całkowita proteza stawu ramiennego)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
aROM
Active Range of Motion (aktywny zakres ruchu)
rTSA
reverse Total Shoulder Arthroplasty (odwrócona endoproteza stawu ramiennego)
AVN
Avascular Necrosis (martwica jałowa)
Kierownik naukowy
Marek Synder
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla obszaru województwa łódzkiego. Prezes PTOiTr przez dwie kadencje 2014–2018. Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej 2001–2004.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca