Wzrok jest bezcennym darem – warunki skutecznej terapii wAMD

Okulistyka Wykład
Ważny do: 2023-01-10
O programie

„Wzrok jest bezcennym darem – warunki skutecznej terapii wAMD”

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) określa się mianem epidemii XXI wieku – dotyczy wielu osób dorosłych, a częstość występowania schorzenia wzrasta wraz z wiekiem.

Wysiękowa postać choroby (wAMD) rokuje szczególnie niekorzystnie – nieleczona trwale uszkadza centralną część siatkówki i jest bardziej destrukcyjna niż postać sucha. Ponadto standardowe postępowanie, zarówno w zakresie wyboru preparatów anty-VEGF, jak i harmonogramów iniekcji, nie zawsze gwarantuje zahamowanie progresji.

U części chorych, pomimo leczenia, dochodzi do pogorszenia parametrów anatomicznych, a w konsekwencji – obniżenia ostrości wzroku. Dlaczego tak się dzieje i jak temu przeciwdziałać? Zapraszamy do zapoznania się z programem edukacyjnym utworzonym na podstawie wykładu, w którym prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon przedstawia założenia i najnowsze standardy skutecznej terapii wAMD. 

Jakie kwestie zostały omówione w materiale?

  • Oftalmoskopowe objawy wysiękowej postaci AMD
  • Cel leczenia wAMD według wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
  • Najnowsze standardy dotyczące terapii wysiękowej postaci AMD
  • Powszechnie stosowane preparaty anty-VEGF
  • Krótko- i długoterminowe efekty podawania iniekcji doszklistkowych
  • Zależności pomiędzy poprawą parametrów anatomicznych i funkcjonalnych (BCVA)


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentkę, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą jego przydatności w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym okulistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku „Certyfikat”. Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
okuliści
Cel

Przedstawienie lekarzom okulistom wyników najnowszych badań dotyczących długoterminowych efektów stosowania brolucizumabu w leczeniu wysiękowej postaci AMD (wAMD).

Słowa kluczowe
AMD, wAMD, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, iniekcje doszklistkowe, anty-VEGF, brolucizumab, leki nowej generacji, leczenie AMD
Skróty
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
angio-OCT
Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation (naczyniakowata proliferacja siatkówkowa)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
IRF
Intraretinal Fluid (płyn śródsiatkówkowy)
BCVA
Best Corrected Visual Acuity (najlepsza skorygowana ostrość wzroku)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
AMD
Age-Related Macular Degeneration (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem)
CST
Central Subfield Thickness (grubość siatkówki w plamce)
CRA
Retinal-Choroidal Anastomosis (anastomoza siatkówkowo-naczyniówkowa)
CRT
Central Retinal Thickness (grubość siatkówki centralnej)
PDT
Photodynamic Therapy (terapia fotodynamiczna)
Kierownik naukowy
Bożena Romanowska-Dixon
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
specjalista z zakresu okulistyki
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca