Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – kompleksowa opieka nad pacjentem

Gastroenterologia Wykład
Ważny do: 2023-03-15
O programie

Z myślą o potrzebach edukacyjnych lekarzy POZ zrealizowaliśmy serię wykładów poświęconą kompleksowej opiece nad pacjentem cierpiącym na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Zaproszenie do projektu przyjęli znakomici specjaliści – prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska oraz prof. dr hab. n. med. Michał F. Kamiński

Jakie zagadnienia zostały omówione?

  • Nowoczesne przygotowanie pacjenta do badania kolonoskopowego
  • Mesalazyna jako złoty standard leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
  • Kwas masłowy – uzupełnienie leczenia chorób jelit

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza i punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
lekarze POZ
Cel

Udostępnienie lekarzom POZ specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy z zakresu kompleksowej i efektywnej opieki nad pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Zagadnienie zostało przedstawione zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. 

Słowa kluczowe
choroby jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, wzjg, kolonoskopia, badanie kolonoskopowe, mesalazyna, kwas masłowy
Skróty
WZJG
Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego
NChZJ
Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit
RJL
Rak Jelita Grubego
NZJ
Nieswoiste Zapalenia Jelit
SCFA
Short Chain Fatty Acids (krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe)
IBS
Irritable Bowel Syndrome (zespół jelita drażliwego)
BBPS
Boston Bowel Preparation Scale (Skala Boston)
PEG
Polyethylene Glycol (glikol polietylenowy)
MCSP
Magnesium Citrate and Sodium Picosulphate (pikosiarczan sodu z cytrynianem magnezu)
PEG-ASC
Polyethylene Glycol containing Ascorbic Acid (glikol polietylenowy z kwasem askorbinowym)
Kierownik naukowy
Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
specjalista z zakresu gastroenterologii
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca