Rola angiopoetyny-2 w chorobach naczyniowych siatkówki – nowe perspektywy

Okulistyka Wykład
Ważny do: 2023-05-31
O programie

Specjaliści z zakresu okulistyki o nowych szlakach prowadzących do sukcesu terapeutycznego w leczeniu chorób naczyniowych siatkówki!

Zaproszenie do dyskusji na żywo przyjęli:

  • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
  • dr hab. n. med. prof. WIM Małgorzata Figurska
  • dr hab. n. med. prof. UM Anna Matysik-Woźniak

Tematyka spotkania

  • Innowacje w spojrzeniu na patologiczne mechanizmy w chorobach naczyniowych siatkówki
  • Przyczyny DME i nAMD – czego nie można stracić z oczu?
  • Czy blokada VEGF jest nadal jedynym szlakiem do sukcesu terapeutycznego?
  • Angiopoetyna-2 a leczenie chorób naczyniowych siatkówki
  • Stabilność naczyniowa – jak ją uzyskać i utrzymać?

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym okulistom. 

 

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
okuliści
Cel

Przedstawienie nowego spojrzenia na patologiczne mechanizmy prowadzące do chorób naczyniowych siatkówki, a także podkreślenie roli stabilności naczyniowej w procesie leczenia.

Słowa kluczowe
okulistyka, choroby siatkówki, angiopoetyna-2, stabilność naczyniowa, cukrzycowy obrzęk plamki, neowaskularna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, neowaskularyzacja, stan zapalny, cytokiny
Skróty
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
BCVA
Best Corrected Visual Acuity (najlepsza skorygowana ostrość wzroku)
CST
Central Subfield Thickness (grubość siatkówki w plamce)
DME
Diabetic Macular Edema (cukrzycowy obrzęk plamki)
Ang
angiopoetyna
nAMD
neovascular Age-related Macular Degeneration (neowaskularna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem)
IL
interleukiny
TNF-α
Tumor Necrosis Factor α (czynnik martwicy nowotworów)
FFA
Fundus Fluorescein Angiography (angiografia fluoresceinowa dna oka)
FC
Faricimab
PDR
Proliferative Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa proliferacyjna)
PRP
Panfotokoagulacja
Tie
kinaza tyrozynowa z domenami immunoglobulinopodobnymi
VEGFR
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor (receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego)
Kierownik naukowy
Małgorzata Figurska
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
Profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca