Racjonalne zwalczanie bólu w ortopedii z praktyki klinicznej wzięte

Ortopedia Przypadek pacjenta
Ważny do: 2023-07-24
O programie

Racjonalne zwalczanie bólu w ortopedii z praktyki klinicznej wzięte

Opioidy są skuteczne w leczeniu bólu o różnej etiologii, posiadają jednak duży potencjał uzależniający, który bywa potęgowany poprzez nieumiejętne i zbyt długie stosowanie. To istotny problem w wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych.

Zapraszamy do zapoznania się z przypadkami przedstawionymi przez prof. dr. hab. n. med. Ivana Kocicia – kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

• Kobieta (lat 82) – złamanie stawu biodrowego prawego, pacjentka po plastyce stawu
• Mężczyzna (lat 53) – pracownik budowlany, obustronny ból ramion, który nasila się od kilku lat

Jakie kwestie zostały omówione w materiale?

• Efektywne i bezpieczne leczenie opioidami vs przykłady ich nieumiejętnego oraz zbyt długiego stosowania;
• Przypadek pacjenta, u którego wdrożono długotrwałą terapię zbyt dużą dawką opioidowego leku przeciwbólowego;
• Omówienie skuteczności krótkotrwałego stosowania opioidu w połączeniu z lekiem przeciwzapalnym na przykładzie konkretnego pacjenta.

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegenta, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym ortopedom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
ortopedzi, lekarze rodzinni
Cel

Przybliżenie zagadnień związanych z racjonalnym stosowaniem leków opioidowych u pacjentów.

Słowa kluczowe
ból po zabiegach, ból w ortopedii, farmakoterapia bólu, leczenie przeciwbólowe, leczenie bólu, NLPZ, opioidy, opioidowe leki przeciwbólowe, farmakoterapia analgetyczna, drabina analgetyczna, terapia wielolekowa, multimodalna terapia przeciwbólowa
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
COX
Cyclooxygenase (cyklooksygenaza)
mTOR
mechanistic target of rapamycin, mammalian target of rapamycin (kinaza serynowo-treoninowa)
Kierownik naukowy
Ivan Kocić
prof. dr hab. n. med. Ivan Kocić
specjalista z zakresu farmakologii klinicznej
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca