Alergologia
2019-03-27

Procedury medyczne w alergologii – spirometria

Procedury medyczne
Przewidywany czas szkolenia 30 min
Zdobądź 0.5 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2020-12-31
O programie

Program zawiera materiał wideo, gdzie zaproszony specjalista opowiada o wskazaniach do wykonania spirometrii, a następnie krok po kroku przedstawia procedurę przeprowadzenia badania u pacjentki.

Po zapoznaniu się z filmem instruktażowym użytownik może przystąpić do rozwiązania testu końcowego i zdobyć punkty edukacyjne. Użytkownik ma również możliwość porównania swoich wiadomości sprzed i po zapoznaniu się z materiałem, jeśli odpowie na pytania zawarte w preteście (teście wstępnym). 

Zasady

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z etapami przeprowadzania spirometrii i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
alergolodzy, pediatrzy, pulmonolodzy, interniści
Cel

Przedstawienie w formie instruktażowej sposobu wykonania procedury medycznej w alergologii.

Słowa kluczowe
spirometria, badanie spirometryczne, choroby płuc, choroby obturacyjne, duszność, astma oskrzelowa, POChP, objętość płuc, pojemność płuc, przepływ powietrza w płucach
Skróty
POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
VC
Vital Capacity (pojemność życiowa)
FVC
Forced Vital Capacity (natężona pojemność życiowa)
FEV1
Forced Expiratory Volume during the first second of expiration (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa)
FEV1%FVC
Wskaźnik odsetkowy FEV1 odniesionej do aktualnej natężonej pojemności życiowej (tzw. wskaźnik pseudo-Tiffeneau)
PEF
Peak Expiratory Flow (przepływ szczytowy)
MEF50
Maximal Expiratory Flow at 50% of FVC (maksymalny przepływ wydechowy w połowie natężonej pojemności życiowej)
ESDL
European Spirometry Driving Licence
BHR
Bronchial hyperresponsiveness (nadreaktywność oskrzeli)
TLC
Total Lung Capacity (całkowita pojemność płuc)
Piśmiennictwo
  1. Wytyczne ERS/ATS 
Kierownik naukowy
Rafał Pawliczak
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Alergolog, internista, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Naukowo zajmuje się mechanizmami chorób alergicznych, pokrzywek i atopowego zapalenia skóry. Stypendysta John E. Fogarty International Center i Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego. Przez ponad 3 lata pracował w National Institutes of Health, w USA. Odbył również staże w The London Chest Hospital i Hospital Clínic de Barcelona. Autor ponad 200 publikacji oraz wielu rozdziałów w podręcznikach. Laureat nagród naukowych Ministra Zdrowia i Premiera RP. Stara się upraszczać rzeczy trudne i nie komplikować prostych. Jako klinicysta mówi „Pacjent jest inspiracją dla moich badań i źródłem treści w podręcznikach, które piszę”.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz SEO. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca