Okulistyka
2021-06-30

Pranoprofen w chorobach zapalnych oczu

Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2022-06-17
O programie

Prezentujemy pogram edukacyjny utworzony na podstawie dyskusji specjalistów z zakresu okulistyki. Debata dotyczyła roli NLPZ, ze szczególnym uwzględnieniem pranoprofenu, w leczeniu chorób zapalnych oczu (zapalenia spojówek, zapalenia powiek, zapalenia błony naczyniowej przedniego odcinka oka).

Eksperci przedstawili etiologię chorób niezakaźnych oraz omówili zastosowanie pranoprofenu w ich terapii. Podjęli także temat przeciwzapalnego leczenia pooperacyjnego.

Dyskusja toczyła się w oparciu o wyniki badań naukowych i doświadczenia związane z praktyką lekarską prelegentów. Specjaliści zapoznali słuchaczy z przeciwwskazaniami do stosowania pranoprofenu oraz informacjami dotyczącymi jego profilu bezpieczeństwa. 

Szczegółowe zagadnienia 

  • Informacje o pranoprofenie pochodzenie, mechanizm działania, właściwości farmakologiczne, dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje.
  • Wskazania do stosowania wybranych NLPZ w postaci kropli do oczu.
  • Porównanie NLPZ i glikokortykosteroidów stosowanych w okulistyce. 
  • Pranoprofen w leczeniu zapaleń przedniego odcinka oka w przebiegu ZSO.  
  • Doświadczenia kliniczne prace dotyczące wyników pooperacyjnego leczenia przeciwzapalnego i efektu przeciwbólowego. 
  • Działanie pranoprofenu w tylnym biegunie oka doświadczenia kliniczne – prace dotyczące wyników leczenia CSCR oraz wAMD. 


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów. 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym okulistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
okuliści
Cel
Celem jest udostępnienie lekarzom okulistom specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy z zakresu stosowania pranoprofenu w leczeniu chorób zapalnych oczu. Zagadnienia omówione przez zaproszonych gości posiadają zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny. 
Słowa kluczowe
NLPZ, pranoprofen, glikokortykosteroidy, choroby zapalne oczu, krople do oczu, zespół suchego oka, zapalenie powiek, zapalenie spojówek, zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka
Skróty
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
ZSO
Zespół suchego oka
CSCR
Centralna surowicza chorioretinopatia
Kierownik naukowy
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca