Poznajmy naszych pacjentów z wAMD i pierwsze efekty terapii brolucizumabem

Okulistyka Przypadek pacjenta
Ważny do: 2022-03-09
O programie

Wypowiedzi sześciu lekarzy okulistów, konkretne profile pacjentów, wnikliwa analiza efektów terapii, czyli brolucizumab w doświadczeniach specjalistów!

Prezentujemy program edukacyjny utworzony na podstawie materiału filmowego, w którym lekarze okuliści podzielili się doświadczeniami prosto ze swoich gabinetów! Specjaliści opowiedzieli o przypadkach przyjmowanych pacjentów ze stwierdzoną wysiękową postacią AMD oraz walce o ich zdrowie. 

Do zapoznania się z materiałem zachęcają:

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

(Prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich)

oraz

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

(Konsultant Krajowy ds. okulistyki)

Jeśli zapoznałeś się z materiałem, zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim teście edukacyjnym, dzięki któremu będziesz w stanie zweryfikować swoje nowe wiadomości dotyczące przedmiotu dyskusji. Udzielenie wystarczającej liczby poprawnych odpowiedzi spowoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego udział w programie oraz liczbę przyznanych punktów akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską. Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
Okuliści
Cel

Celem programu edukacyjnego jest zaprezentowanie lekarzom okulistom wyników obserwacji związanych ze stosowaniem brolucizumabu w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Specjaliści dokładnie opisują profile przyjmowanych pacjentów oraz omawiają efekty podawania wspomnianej substancji czynnej w postaci iniekcji doszklistkowych. 

Słowa kluczowe
AMD, wAMD, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, iniekcje doszklistkowe, anty-VEGF, brolucizumab, leki nowej generacji, leczenie AMD
Skróty
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
IRF
Intraretinal Fluid (płyn śródsiatkówkowy)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
PCV
Polypoidal Choroidal Vasculatization (polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa)
MNV
Macular Neovascularisation (neowaskularyzacja plamkowa)
Kierownik naukowy
Małgorzata Figurska
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
Profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca