Nowe wytyczne leczenia retinopatii cukrzycowej oczami ekspertów okulistów i diabetologów

Okulistyka Wykład
Ważny do: 2022-09-21
O programie

Retinopatia cukrzycowa w nowym świetle” – cykl interdyscyplinarnych debat 

Z myślą o potrzebach edukacyjnych okulistów, diabetologów oraz lekarzy POZ realizujemy cykl spotkań z udziałem specjalistów poświęcony zagadnieniu retinopatii cukrzycowej – powikłaniu, gdzie istotną rolę w efektywnym leczeniu odgrywa współpraca wymienionych grup medyków.

Aktualne algorytmy leczenia z dwóch perspektyw 

W tym miejscu mamy przyjemność zaprosić do zapoznania się z nagraniem pierwszej interdyscyplinarnej dyskusji wspomnianej serii – „Nowe wytyczne leczenia retinopatii cukrzycowej oczami ekspertów okulistów i diabetologów”, którą mieliśmy przyjemność transmitować 15.09.2021 r.

Kto przyjął nasze zaproszenie?

  • Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
  • Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki
  • Lek. Michał Domaszewski (moderator debaty)

Jakie kwestie zostały omówione?

  • Protekcja naczyniowa we wczesnych stadiach retinopatii cukrzycowej
  • Efektywna skoordynowana opieka w cukrzycowej chorobie oczu


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów. 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
okuliści, diabetolodzy, lekarze POZ
Cel

Celem jest udostępnienie lekarzom okulistom, diabetologom, a także lekarzom POZ specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy z zakresu efektywnego leczenia retinopatii cukrzycowej. Zagadnienia omówione przez zaproszonych gości posiadają zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny. 

Słowa kluczowe
cukrzyca, powikłanie cukrzycy, retinopatia, retinopatia cukrzycowa, retinopathia diabetica, cukrzycowa choroba oczu, cukrzycowy obrzęk plamki, siatkówka oka, protekcja naczyniowa
Kierownik naukowy
Bożena Romanowska-Dixon
prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
specjalista z zakresu okulistyki
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca