Okulistyka
2020-02-21

Nowe podejście do terapii wAMD

Wykład
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2021-09-30
O programie

Dr n. med. Joanna Adamiec-Mroczek opowiada, w jaki sposób uzyskać najlepszy efekt kliniczny u pacjentów z wAMD poprzez eliminację płynu w obrębie siatkówki. 

Z wykładu dowiesz się m.in. o:

 • sposobach analizowania parametrów morfologicznych na podstawie przeprowadzonych badań;
 • rozróżnianiu rodzajów neowaskuaryzacji naczyniówkowej (m.in. postaci ukrytej, postaci klasycznej itd.);
 • roli badania OCT w leczeniu wysiękowej postaci AMD; 
 • celu leczenia wAMD i jak go osiągnąć; 
 • objawach aktywności CNV;
 • destrukcyjnym działaniu płynu śródsiatkówego (IRF);
 • faktach, mitach oraz kontrowersjach związanych z płynem podsiatkówkowym (SRF);
 • zmianach morfologicznych siatkówki towarzyszących SRF;
 • znaczeniu przetrwałego płynu podsiatkówego i śródsiatkowego;
 • skuteczności terapii anty-VEGF w AMD – np. po jakim czasie należy spodziewać się efektów zastosowanych iniekcji;
 • korelacji zmian morfologicznych i BCVA; 
 • wpływie grubości siatkówki na sukces terapeutyczny;
 • kryteriach reiniekcji opartych na badaniach klinicznych;
 • wskazaniach do leczenia w razie obecności płynu wg Towarzystw Okulistycznych (m.in. EURETINA czy AAO). 


Zapoznałeś się z wykładem? Zachęcamy Cię do wzięcia udziału w teście wiedzy dotyczącym poruszonej tematyki. Wystarczająca ilość poprawnych odpowiedzi to Twoja przepustka do zdobycia punktów edukacyjnych akredytowanych przez Naczelną Izbę Lekarską.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Certyfikat". Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk "Spróbuj ponownie" – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
okuliści
Cel

Dostarczenie lekarzom okulistom najnowszej wiedzy dotyczącej leczenia wysiękowej postaci AMD, prawidłowego monitorowania parametrów anatomicznych i utrzymania najlepszego efektu klinicznego u pacjentów.  

Słowa kluczowe
AMD, Age-related Macular Degeneration, wAMD, wet Age-related Macular Degeneration, wysiękowa postać AMD, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, IRF, SRF
Skróty
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
ILM
Internal Limiting Membrane (błona graniczna wewnętrzna)
ERG
Electroretinography (elektroretinografia)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation (naczyniakowata proliferacja siatkówkowa)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
IRF
Intraretinal fluid (płyn śródsiatkówkowy)
BCVA
Best Corrected Visual Acuity (najlepsza skorygowana ostrość wzroku)
ETDRS
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
CATT
Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials
Piśmiennictwo
 1. Anatomical measures as predictors of visual outcomes in ranibizumab-treated eyes with neovascular age-related macular degeneration. David M. Brown, Lisa Tuomi, Howard Shapiro, Retina 33:23–34; 2013.
 2. Relationship between neovascular density in swept source-optical coherence tomography angiography and signs of activity in exudative age-related macular degeneration. Martin Stattin, Julia Forster, Ahmed Daniel, Alexandra Graf, Katharina Krepler, Siamak Ansari-Shahrezaei. J Ophthalmol. 4806061; 2019.
 3. Macular atrophy incidence in anti-Vascular endothelial growth factor–treated neovascular age-related macular degeneration risk factor evaluation for individualized treatment need of ranibizumab or aflibercept according to an observe-and-plan regimen. Irmela Mantel, Ali Dirani, Marta Zola, Parmis Parvin, Sophie De Massougnes, Ciara Bergin. Retina 39:906–917; 2019.
 4. 5-year outcomes with anti-VEGF treatment of neovascular agerelated macular degeneration (amd): the comparison of amd treatments trials. Comparison of age-related macular degeneration treatments trials (catt) research group. Ophthalmology; 123(8): 1751–1761; 2016.
 5. Factors associated with extended remission in neovascular age-related macular degeneration on pro re nata treatment protocol. Tiezhu Lin, Kunny C Dans, Ilkay Kilic Muftuoglu, Amit Meshi, Manuel J Amador-Patarroyo, Lingyun Cheng, William R Freeman. Br J Ophthalmol 1–6; 2019.
 6. Defining response to anti-VEGF therapies in neovascular AMD. WM Amoaku, U Chakravarthy, R Gale , M Gavin , F Ghanchi , J Gibson , S Harding , RL Johnston, S Kelly, A Lotery, S Mahmood, G Menon, S Sivaprasad, J Talks, A Tufail and Y Yang. Eye 29, 721–731; 2015.
 7. A paradigm shift in imaging biomarkers in neovascular age-related macular degeneration. Schmidt-Erfurth U, Waldstein SM. Prog Retin Eye Res. Jan;50:1-24; 2016.
 8. Implication of recurrent or retained fluid on optical coherence tomography for visual acuity during active treatment of neovascular age-related macular degeneration with a treat and extend protocol. Sanjeewa S. Wickremasinghe, Franzco, Vyshnavi Janakan, Sukhpal S. Sandhu, Franzco, Fakir M. Amirul-Islam, Farshad Abedi, Robyn H. Guymer, Franzco. Retina 36:1331–1339; 2016.
 9. Morphology and visual acuity in aflibercept and ranibizumab therapy for neovascular age-related macular degeneration in the View trials. Waldstein SM, Simader C, Staurenghi G, Chong NV, Mitchell P, Jaffe GJ, Lu C, Katz TA, Schmidt-Erfurth U. Ophthalmology. Jul;123(7):1521-9; 2016.
 10. A view of the current and future role of optical coherence tomography in the management of age-related macular degeneration. U Schmidt-Erfurth, S Klimscha, SM Waldstein, H Bogunović. Eye 31, 26–44; 2017.
 11. Correlation of subretinal hyperreflective material morphology and visual acuity in neovascular age-related macular degeneration. Jaya B. Kumar, Sandra Stinnett, Drph, Jung I. L. Han, Glenn J. Jaffe. Retina 00:1–12; 2019.
 12. Real-world outcomes in patients with neovascular age-related macular degeneration treated with intravitreal vascular endothelial growth factor inhibitors. Hemal Mehtaa, Adnan Tufail, Vincent Daien, Aaron Y. Leee, Vuong Nguyen, Mehmet Ozturk, Daniel Barthelmesa, Mark C. Gilliesa. Progress in Retinal and Eye Research 65; 127-146; 2018.
 13. Differential response to anti-VEGF regimens in age-related macular degeneration patients with early persistent retinal fluid. Jaffe GJ, Kaiser PK, Thompson D, Gibson A, Saroj N, Vitti R, Berliner AJ, Heier JS. Ophthalmology 123(9):1856-64; 2016.
 14. Spatial correspondence between intraretinal fluid, subretinal fluid, and pigment epithelial detachment in neovascular age-related macular degeneration. Sophie Klimscha, Sebastian M. Waldstein, Thomas Schlegl, Hrvoje Bogunovi´ c, Amir Sadeghipour, Ana-Maria Philip, Dominika Podkowinski, Eleonore Pablik, Li Zhang, Michael D. Abramoff, Milan Sonka, Bianca S. Gerendas, Ursula Schmidt-Erfurth. Invest Ophthalmol Vis Sci. 58:4039–4048; 2017.
 15. Retinal volume change is a reliable OCT biomarker for disease activity in neovascular AMD. Claus von der Burchard, Felix Treumer, Christoph Ehlken, Stefan Koinzer, Konstantine Purtskhvanidze, Jan Tode, Johann Roider. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 256:1623–1629; 2018.
 16. Morphological and functional characteristics at the onset of exudative conversion in agerelated macular degeneration. Xiaofeng Hu, Sebastian M. Waldstein, Sophie Klimscha, Amir Sadeghipour, Hrvoje Bogunovic, Bianca S. Gerendas, Aaron Osborne, Ursula Schmidt-Erfurth. Retina 00:1–9; 2019.
 17. Biomarkers of optical coherence tomography in evaluating the treatment outcomes of neovascular age-related macular degeneration: a real-world study. Tso-Ting Lai, Yi-Ting Hsieh, Chung-May Yang, Tzyy-Chang Ho, Chang-Hao Yang. Scientific Reports 9:529; 2019.
Kierownik naukowy
Iwona Grabska-Liberek
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Okulista, kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie, past prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dyrektor Banku Tkanek Oka w Warszawie.
Redaktor techniczny
Agnieszka Kaszowska
mgr Agnieszka Kaszowska
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 8 lat stale zaangażowana w pracę nad rozwojem portali internetowych związanych z branżą medyczną i zdrowiem. Na co dzień pogłębia swoją wiedzę z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz potrzeb edukacyjnych lekarzy. Poza pracą interesuje się lotnictwem oraz motoryzacją. Jej pasją są podróże, językoznawstwo oraz literatura. W wolnym czasie bierze udział w koncertach ulubionych zespołów rockowych.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca