Nowe możliwości diagnostyki i leczenia retinopatii cukrzycowej 2022

Okulistyka Wykład
Ważny do: 2022-12-02
O programie
„Retinopatia cukrzycowa w nowym świetle” – cykl interdyscyplinarnych debat 

Z myślą o potrzebach edukacyjnych okulistów, diabetologów oraz lekarzy POZ realizujemy cykl spotkań z udziałem specjalistów poświęcony zagadnieniu retinopatii cukrzycowej – powikłaniu, gdzie istotną rolę w efektywnym leczeniu odgrywa współpraca wymienionych grup medyków.

Doświadczenie lekarzy praktyków – zapis interaktywnego spotkania

W tym miejscu zapraszamy do zapoznania się z nagraniem drugiej interdyscyplinarnej dyskusji wspomnianej serii. Debatę „Nowe możliwości diagnostyki i leczenia retinopatii cukrzycowej 2022” mieliśmy przyjemność transmitować 25.11.2021 r.

Kto przyjął nasze zaproszenie?

  • Dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz
  • Dr Andrzej Dmitriew
  • Lek. Michał Domaszewski (moderator spotkania)


Jakie kwestie zostały omówione?

  • Optymalizacja kontroli w zakresie: glikemii, ciśnienia tętniczego, gospodarki lipidowej
  • Protekcja naczyniowa we wczesnych stadiach retinopatii cukrzycowej
  • Praktyczne aspekty związane z wdrożeniem diagnostyki okulistycznej w leczeniu powikłań
  • Efektywna i skoordynowana opieka w cukrzycowej chorobie oczu


Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów. 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz 

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe (zakładka Zdobądź punkty po prawej stronie). Możliwość jego wygenerowania pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik. 

Adresat
okuliści, diabetolodzy, lekarze POZ
Cel

Celem jest udostępnienie lekarzom okulistom, diabetologom, a także lekarzom POZ specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy z zakresu efektywnego leczenia retinopatii cukrzycowej. Zagadnienia omówione przez zaproszonych gości posiadają zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny. 

Słowa kluczowe
cukrzyca, powikłanie cukrzycy, retinopatia, retinopatia cukrzycowa, retinopathia diabetica, cukrzycowa choroba oczu, cukrzycowy obrzęk plamki, siatkówka oka, protekcja naczyniowa
Skróty
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
TIR
Time-in-range (czas spędzony w glikemii docelowej)
DME
Diabetic Macular Edema (cukrzycowy obrzęk plamki)
ME
Macular Edema (obrzęk plamki)
CSME
Clinical Substantial Macular Edema (klinicznie istotny obrzęk plamki)
Kierownik naukowy
Andrzej Dmitriew
dr Andrzej Dmitriew
specjalista z zakresu okulistyki
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca